robinson 2021

TV4 om kampen under inspelningarna av Robinson 2021

Efter stora förändringarna.

TV4 bekräftar att Robinson 2021 spelas in i Sverige

TV4:s mörkande av Robinson – avslöjandet efter tittarnas undran

Robinson 2021 görs om helt – efter TV4:s beslut