Tova-Sophia Aronsson sextrakasserad efter dramat i Robinson

Tova-Sophia Aronsson i Robinson 2021.

Tova-Sophia Aronsson kastades ut med buller och bång från årets Robinson.
Nu berättar hon om sextrakasserierna som följt efter programmet.
”Fick en smärre chock”.

När Tova-Sophia Aronsson, 36, anmälde sitt intresse till den senaste upplagan av äventyrsprogrammet Robinson, hade hon ingen aning om vilka vågade konsekvenser hennes medverkan skulle få.