Elena Belle

Elena Belle, tidigare Natacha Peyre, är en svensk före detta glamourmodell, bloggare och sångerska. Slog igenom som fotomodell för Slitz och Moore. Var med i “Paradise Hotel” 2005. Flyttade till Los Angeles 2008. Under vistelsen i USA bytte Natacha namn till Elena Bell, träffade kärleken Michael Theanne och hon var 2016 en av deltagarna i “Svenska Hollywoodfruar”.

Elene Belles familjebeslut efter tragiska dödsfallet

Anna Ankas öppna brev till Elena Belle efter makens död

Så är Anna Anka och Elena Belles relation idag – efter bråken

Elena Belles gravidkamp innan dottern Lunas födelse

Elena Belles löfte till dottern efter Michael Theannes död

Svenska Hollywoodfruar-profilens starka ord.

Elena Belles framtidsplan med 2-åriga dottern Luna

Följarna stöttar Elena Belle – efter bilderna på dottern Luna

Så ser Elena Belles och Dhani Lennevalds relation ut idag 

Elena Belle öppnar upp om svåra kampen efter dödsfallet

Efter makens bortgång.

Elena Belles ord till dottern Luna efter makens bortgång

Elena Belle om Michael Theannes sista ord innan hans död

Elena Belles livsbeslut efter bortgångne makens önskan

Elena Belle om dotterns känslosamma fråga efter makens bortgång

Efter makens plötsliga bortgång.

Elena Belles nya familjeglädje efter maken Michaels död

Elena Belles hjärtskärande svar på dottern Lunas fråga

Elena Belles nya familjelycka – efter maken Michaels död

Elena Belles familjelycka efter makens hastiga bortgång

Avled i en hjärtattack.

Elena Belles framtidsbesked efter makens död: ”Har två val”

Elena Belles ord om maken Michael Theannes plötsliga död

Elena Belles erkännande om beslutet efter makens död

Elena Belles nya erkännande om familjetragedin

Elena Belles nya beslut efter maken Michaels död

Här tar Elena Belle farväl av maken Michael Theanne