Nya Zeelands rökstopp skapar nytt beroende

Nya Zeelands rökstopp skapar nytt beroende

Så fungerar en e-cigarett.

Anders Humlebo/TT
Sedan årsskiftet är det olagligt för unga att köpa cigaretter i Nya Zeeland. Med åtgärden hoppas regeringen få bukt med rökningens negativa hälsoeffekter – och på sikt skapa en rökfri nation.
Nu syns dock en ökning i användandet av en annan produkt.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Nyzeeländare födda efter den 1 januari 2009 får numera inte köpa cigaretter – någonsin. Förbudet gäller resten av livet, hur gamla 09-orna än blir. Den nya lagen slår även fast att antalet återförsäljare av tobaksprodukter ska minskas från 6 000 till 600, samt att nikotinhalten i cigaretter ska sänkas.

Landets hälsomyndigheter hoppas på snabbt fimpande. Målet är att Nya Zeeland ska vara rökfritt redan 2025.

– Vi vet att de flesta rökare vill sluta, men de har svårt att klara av det själva, sade hälsominister Ayesha Verrall i samband med att beslutet klubbades.

Vejpar hellre?

Flera politiker har höjt ett varnande finger för att förbudet kan leda till att en svart marknad skapas. Men hälsoministern anser att lagen behövs. Hon understryker att den kommer att leda till att tusentals människor lever längre och att samhället sparar många miljarder dollar på att inte vårda cancerpatienter i framtiden.

De nya bestämmelserna innehåller dock inga förbud mot e-cigaretter, som innehåller nikotin men inte tobak. Nu verkar så kallat vejpande vara på väg att ersätta cigaretter bland unga.

Skiftet inleddes redan innan det traditionella cigarettförbudet trädde i kraft. Mellan 2019 och 2021 tredubblades antalet unga nyzeeländare som vejpar, enligt tidningen The Guardian. Efter årsskiftet har vejpandet ökat ytterligare, enligt medier. Över 23 procent av 15–24-åringarna uppger nu att de använder e-cigaretter.

“Vejpning är ett utbrett problem bland unga personer i Nya Zeeland och mycket vanligare än vanlig rökning", konstaterar Janet Hoek, professor vid University of Otago i Wellington i Nya Zeeland, i en mejlintervju med TT.

Att skolungdomar nu röker e-cigaretter har blivit ett samhällsproblem i Nya Zeeland, slår The Guardian fast. Utbredningen sker trots att förbud mot både vanliga cigaretter och e-cigaretter råder på de flesta skolor i landet.

Många får lungcancer

En grupp som ofta pekas ut i statistiken är ursprungsfolket maori. Socioekonomiska orsaker sägs ligga bakom den statistik som visar att rökning är tre gånger så vanligt bland maorier än bland övriga nyzeeländare, siffror som bland annat återges av organisationen Smokefree.

Enligt en undersökning från 2020 röker 32 procent av maorikvinnorna och 25 procent av männen. Maorikvinnorna hör till dem som oftast drabbas av lungcancer i världen, visar studier. Efter rökstoppslagen har många slutat med tobakscigaretter – men vejpandet ökar.

“Unga maorikvinnor är de som vejpar mest och oftast. 40 procent av alla 14- och 15-åriga maoritjejer använder vejps", skriver Janet Hoek.

"Det är mer vanligt förekommande i dag än vad rökning av vanliga cigaretter var för tio år sedan."

Just att förbättra unga maorikvinnors hälsa var en viktig drivkraft när hälsominister Ayesha Verrall drev igenom cigarettförbudet. Åtgärden spåddes öka maorikvinnors förväntade livslängd med 25 procent.

Färgglada och billiga

Frågan är om vejpfaktorn vägdes in i den prognosen. I nuläget är det alltför enkelt för unga att få tillgång till e-cigaretter, varnar experter.

“Det sker mycket marknadsföring av vejpning i sociala medier, som främst är riktade mot unga personer. Vejpprodukter är ofta färgglada, attraktiva och billiga och framförallt väldigt beroendeframkallande”, skriver Janet Hoek.

“Nya Zeelands nuvarande föreskrifter är tyvärr otillräckliga och har misslyckats med att skydda unga personer från de aggressiva marknadsföringsstrategierna."

Nyzeeländska läkare har uttryckt önskemål om att landet tar efter Australien och gör e-cigaretter till ett receptbelagt läkemedel.

FRÅN FÖRSTASIDAN