Nära utrotning – här frodas bisonoxen igen

Nära utrotning – här frodas bisonoxen igen

Bisonoxen är Nordamerikas största däggdjur och kan väga upp emot 900 kilogram.

Audrey Jackson/AP/TT
Nordamerikas vilda bisonoxar har gått från att kunna räknas i tiotals miljoner till att nästan vara helt utrotade.
Efter ett lyckat projekt frodas bison återigen i Banff i västra Kanada.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Sekunden som bisonoxen satte fot i landskapet, kände jag att jag hade tagit dem hem, säger Wes Olson, som 2017 följde de första 16 bison som släpptes -- i Banff National Park i Klippiga bergen.

Hjorden väntas ha växt till 100 individer vid slutet av 2023 och enligt en rapport från myndigheten Parks Canada – som förvaltar Kanadas nationalparker – så har projektet med att återinföra bisonoxar i Banff varit en framgångssaga. Rapporten konstaterar att populationen har en stadig tillväxthastighet och att den under tio år framöver inte behöver ses som hotad.

Gamla ekosystem väcktes till liv så fort bisonoxen återinfördes och andra djur återupprättade snabbt och "instinktivt" symbiotiska förhållanden, berättar den tidigare parkskötaren Wes Olson.

Ekorrar samlar frenetiskt hår, insekter festar på näringen i spillningen och fåglar samlar ihop bisonoxens päls för att isolera sina bon samtidigt som de letar efter insekter och frön att äta.

Bison beskrivs som en landskapsingenjör. Den rör sig över stora ytor och betar av växtligheten samtidigt som den är på språng, snarare än att stanna i samma område under längre tid.

Med rörliga hjordar som dessa, kan gräsmarker lagra kol och vatten bättre, enligt en studie av University of Alberta. Andra studier har också funnit att närvaron av bison gör marker mer motståndskraftiga mot torka.

FRÅN FÖRSTASIDAN