Expert: Katastrof för ekosystem och människor

Expert: Katastrof för ekosystem och människor

Ett översvämmat Cherson efter det att dammen Kachovka kollapsat.

Libkos/AP/TT
Tusentals människor tvingas lämna sina hem och samhällen förstörs.
Men dammkollapsen i södra Ukraina banar även väg för en stor miljökatastrof.
– Ett enormt bakslag för naturen, säger Johanna Alkan Olsson, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Vattnet från den havererade kraftverksdammen Nova Kachovka i Chersonregionen fortsätter att stiga och ödelägger det mesta i sin väg.

Ett flertal samhällen har evakuerats i vad Ukraina menar är ett attentat utfört av Ryssland. Vem och vad som ligger bakom är ännu oklart – men att katastrofen blir månghövdad är de flesta överens om.

Mycket jord och mark kommer bli förstörd, säger Johanna Alkan Olsson, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet.

– För miljön innebär det att vattnet nu drar med sig ohyggligt många partiklar, jord och skräp. Det kan innebära att det blir helt nya naturtyper ovan på det som finns där nu, säger hon till TT.

– Jag kan tänka mig meterlånga sediment på sina ställen.

"En katastrofsituation"

Stefan Bertilsson som är professor vid institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) understryker att gifter snabbt sprider sig med vattnets framfart – vilket i sin tur kommer påverka både vegetation liksom växt- och djurliv.

– Den mängd miljögifter som vattnet för med sig från urbana områden som översvämmas är betydande, säger han och lyfter frågan om vattensäkerhet.

– Det blir en katastrofsituation, där man måste säkerställa att människor får tillgång till säkert vatten. Det kan bli ett betydande mänskligt lidande som vi kommer få se.

Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har översvämningarna faktiskt redan medfört att hundratusentals människor inte längre har normal tillgång till dricksvatten.

"Allvarligast för grundvattnet"

Konsekvenserna för grundvattnet i området riskerar dessutom att bli långtgående, varnar Martyn Futter, hydrologisk forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Jag tror att effekten blir allvarligast för grundvattnet, som kommer förgiftas via läckage och utsläpp från land, säger han till TT och hänvisar till exempelvis tungmetaller och oljeutsläpp.

– Bakterier är en av mina större farhågor. Det blir föroreningar från exempelvis fekalier, djur och felande avloppssystem överallt. Så det här blir en långtgående katastrof för både ekosystem och människor.

Återhämtningen kommer ta många många år – och många av ekosystemen nedströms kommer dessutom bara försvinna, fortsätter Martyn Futter.

– De kommer att sköljas bort.

FRÅN FÖRSTASIDAN