ryssland

Nya uppgifter läckta: Putin planerar att ta över Belarus

Alexander Lukashenko och Vladimir Putin.

FOTO: Vladimir Astapkovich/TT
Ryssland planerar att ta över grannlandet Belarus.
Det framgår i ett läckt dokument från Kreml, rapporterat Expressen tillsammans med flera europeiska medier.
Dokumentet beskriver hur Vladimir Putin steg för steg ska ta över landet.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Sanna Marin: ”Sverige är inget problembarn”
0:33

Efter reklamen: Sanna Marin: ”Sverige är inget problembarn”

(0:33)

Slå på ljud

Införandet av rysk lag, utökad militär närvaro, ett ryssvänligt politiskt system och ett förtryck av det belarusiska språket och kulturen – det är några av de åtgärder Ryssland planerar att vidta när Vladimir Putin, 70, tar över Belarus.

Det är uppgifter som framgår i ett läckt dokument från ryska Kreml, rapporterar Expressen tillsammans med flera europeiska medier.

Det läckta dokumentet har namnet Strategiska mål för ryska federationen i den belarusiska riktningen” och beskriver stegvis hur Ryssland ska ta över Belarus och göra det till sitt innan 2030.

Belarus ska integreras som en del av Ryssland

Under våren 2021 fick det ryska direktoratet för gränsöverskridande samarbete i uppdrag att ta fram en plan för att ta över Belarus, grannlandet i väst. Den nybildade delen av Vladimir Putins maktstruktur består främst av personal från underrättelse- och säkerhetstjänsterna.

Det läckta dokumentet innefattar åtgärder på alla plan i det belarusiska samhället. Det handlar bland annat om gemensamma gränser, valuta och militär. I dokumentet framgår även att Ryssland vill skicka belarusiska barn till patriotiska center i Ryssland, enligt Expressens uppgifter.

Man vill även dela ut ryska pass för att se till att Belarus består av flera ryska medborgare och på sikt trycka bort landets egen identitet för att ersätta den med rysk identitet.

På lång sikt är planen att integrera Belarus som en del av Ryssland, med Ryssland vid makten.

Källa: ”Målet att ta total kontroll över Belarus har inte förändrats”

Dokumentet som läckt från ryska Kreml visar en tidslinje uppdelad i tre: till 2022, 2025 och 2030. En källa med kopplingar till västerländsk underrättelsetjänst säger till Expressen att tidsplanen förändrats med anledning av kriget i Ukraina.

– Kriget har saktat ner implementeringen av planen som framgår i strategidokumentet, men det har långt ifrån stoppat det. Det långsiktiga målet att ta total kontroll över Belarus har inte förändrats, säger källan enligt Expressen.

Belarus president Alexander Lukashenko och Vladimir Putin.

Belarus president Alexander Lukashenko och Rysslands president Vladimir Putin.

FOTO: Vladimir Astapkovich/TT

Belarus ska heller inte vara det enda landet som Ryssland har i sikte. Liknande planer ska även finnas för att ta över Estland, Lettland, Litauen, Moldavien och Ukraina.

Michael Carpenter: ”Tvång snarare än krig...”

Tillsammans med undersökande journalister i Europa och USA har Expressen tagit del av uppgifter som tyder på att Ryssland vill bygga fabriker för krigsmateriel samt lager, bygga ryska skolor och starta ryska universitet i Belarus. Planen är att det ryska språket ska dominera över det egna.

Det framgår även att Ryssland ska ta ”kontroll över informationslandskapet” i Belarus.

Michael Carpenter är USA:s ambassadör till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Han menar att Rysslands mål för Belarus är detsamma som för Ukraina.

– Skillnaden är att i Belarus förlitar de sig på tvång snarare än krig. Deras slutmål är ändå en fullskalig inkorporering av landet, säger han till Yahoo News.

FOTO: Vladimir Astapkovich/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN