Rekord i beslag av 3D-vapen – oro för våldsdåd

Rekord i beslag av 3D-vapen – oro för våldsdåd

Delar till ett 3D-vapen som hittades hemma hos en man i 25-årsåldern i Falköpings kommun 2021. Bild från polisens förundersökning.

Polisen
Med små medel kan vem som helst tillverka dödliga 3D-printade skjutvapen. I år har beslagen skjutit i höjden och enligt polisen är det en tidsfråga innan de används för att begå mord – eller terrordåd.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Hösten 2021 slår insatsstyrkan till mot en gård i Falköpings kommun. Säkerhetspolisen har under en tid kartlagt gårdens innehavare, en man i 25-årsåldern med nynazistiska sympatier, som misstänks planera ett attentat.

På nätet hyllar han massmördaren Anders Breivik och beställer hem en hjälm med fäste för en go pro-kamera av det slag som använts av högerextremisterna han idoliserar när de direktsänt sina terrordåd.

På gården hittas nazistisk propaganda och vad åklagaren kallar början på ett manifest. Där finns också material för bombtillverkning och 3D-printade vapen i olika stadier av färdigställande.

Med 3D-skrivare kan vem som helst, utan omvägar via smugglare och vapenhandlare, med små medel framställa dödliga vapen på sin kammare.

Runtom i Europa varnar polis och säkerhetstjänster för riskerna med gör det själv-tekniken. Även svensk polis, som tidigare fått in några enstaka exemplar per år, ser med oro hur beslagen av hemsnickrade vapen ökar.

Rekordmånga beslag

– Vi har redan gjort fler beslag i år än under hela 2022, säger Isabel Thorén, chef på Nationellt skjutvapencentrum.

Vapnen består i regel av 3D-printade plastdelar som kompletteras med några få nyckelkomponenter i metall och sätts samman till fullt fungerande skjutvapen. Färdiga kit med delar finns att beställa via nätet. Jämfört med vanliga vapen är de både lättare att tillverka och att förstöra, samt svårare att spåra.

Än så länge är kvaliteten ofta betydligt sämre än professionellt tillverkade vapen. Men i takt med att skrivarna blir billigare, plasterna starkare och designen mer sofistikerad blir 3D-vapnen ett alltmer attraktivt alternativ för kriminella.

– För att tillverka ett fullt fungerande vapen behöver du fortfarande metalldelar, eftersom slagkraften och värmen är så hög. Men i framtiden finns det risk att man kan tillverka tillförlitliga vapen och även ammunition i ren plast.

I ett sådant scenario skulle det vara möjligt att undgå upptäckt i metalldetektorer – och på så vis smuggla in vapen på domstolar eller flygplatser.

Terrorhot i fokus

Polisens beslag av 3D-printade vapen sker ofta i miljöer kopplade till kriminella nätverk. Hos Säkerhetspolisen är det i stället terrorhotet som står i fokus.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) konstaterade nyligen att intresset för 3D-vapen är stort i våldsbejakande extremistmiljöer och pekade på risken för att de används vid terrordåd i Sverige under 2023.

Instruktioner för bombtillverkning och attacker med lastbilar har länge spridits på nätet. Nu finns också mängder av lättillgängliga manualer för tillverkning av skjutvapen med 3D-teknik.

När Europol genomförde ett test där en person utan tidigare erfarenhet av vapen fick i uppdrag att framställa fem 3D-printade semiautomatiska pistoler tog det några veckor att skaffa fram materialet och färdigställa vapnen. Kostnaden uppgick till totalt cirka 25 000 kronor.

Forensiska möjligheter

Jämfört med vanliga vapen, som är försedda med serienummer, är 3D-vapen svårspårade. Men redan 2018 kom en studie från en forskargrupp vid University of Buffalo där 3D-skrivare påstås lämna unika "fingeravtryck" på objekten som tillverkas. Detta skulle enligt studien göra det möjligt att knyta ett vapen till en specifik skrivare.

Patrick Belfrage, vapenundersökare vid Nationellt forensiskt centrum (NFC), är dock tveksam.

– I dagsläget är det svårt att knyta ett vapen till en specifik 3D-skrivare. Även plasten är svår att knyta mellan vapen och rulle. Men det finns andra spår som kan ge resultat både mot skrivaren och mot person, säger han.

TT: Vad kan det vara för spår?

– Det går in på våra metoder och hur vi arbetar och det får jag inte uttala mig om.

Skärpt lagstiftning

Nationellt skjutvapencentrum bildades sommaren 2022 som ett samarbete mellan polisen och tullen. Syftet är bland annat att stärka arbetet mot smuggling, illegal tillverkning och försäljning av vapen.

En angelägen fråga framöver är enligt Isabel Thorén att anpassa vapenlagen för att bättre komma åt 3D-produktionen, där tillverkningen av enskilda beståndsdelar i dagsläget inte nödvändigtvis är olaglig.

– Det handlar om att själva tillverkningen ska vara kriminaliserad. Vi behöver modernisera lagen så att vi ligger ett steg före.

Lagstiftningen ses just nu över inom ramen för den så kallade vapenutredningen.

FRÅN FÖRSTASIDAN