Myndighet polisanmäler ungdomsförbund

27 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har polisanmält Romska ungdomsförbundet. Arkivbild.
Romska ungdomsförbundet misstänks ha tillskansat sig statsbidrag genom att lämna vilseledande uppgifter.
Nu polisanmäls förbundet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Vi misstänker att Romska ungdomsförbundet har lämnat oriktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter så att vi felaktigt har betalat ut organisationsbidrag och projektbidrag till dem, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för MUCF:s avdelning för statsbidrag.

Myndigheten har därför fattat beslut om att göra en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten gällande ungdomsförbundet och dess företrädare.

Bakgrunden till anmälan är en granskning av bidragsutbetalningar mellan 2019 och 2022 på sammanlagt 18,5 miljoner kronor.

Myndigheten har med hjälp av en revisionsbyrå tittat närmare på hur pengarna har använts och kommit fram till att det finns "påtagliga brister i den ekonomiska redovisningen. Enligt MUCF har det inte varit möjligt att fastställa vad bidragspengarna har använts till.

– Det handlar om bidragsbedrägerier, bokföringsbrott och korruption. Vi bedömer att omfattningen av de utbetalade bidragen och förekomsten av oegentligheter är sådan att Ekobrottsmyndigheten och polisen måste titta vidare på det här.

Annons

Även återkrav på utbetalade bidrag kan enligt myndigheten bli aktuellt.

Romska ungdomsförbundet, bildat 2000, är enligt egen uppgift Sveriges största romska organisation och verkar för att förbättra förutsättningarna för romska barn och ungdomar.

TT har varit i kontakt med företrädare för Romska ungdomsförbundet som avböjer att kommentera.

Annons