Kvinnor ger lika bra blod som män

Kvinnor ger lika bra blod som män

Mäns blod lika bra som kvinnors för den som behöver ta emot, enligt en kanadensisk studie. Arkivbild.

Marcus Ericsson/TT
För den som behöver ta emot blod via blodtransfusion spelar det ingen roll om givaren är kvinna eller man när det gäller överlevnad hos patienterna, enligt en ny studie.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Tidigare forskning har gett tvetydiga svar på om det har betydelse om det är en man eller kvinna som donerat blod som används vid transfusion. Viss forskning har till exempel pekat mot att det skulle ge sämre resultat om givaren var av motsatt kön eller om blodet kom från en kvinna som tidigare varit gravid.

Frågan har förbryllat forskare eftersom det inte finns någon biologisk förklaring till att skulle vara någon skillnad.

Ingen skillnad

Men nu tycks en kanadensisk studie ha rett ut frågan. Donatorns kön påverkar inte överlevnaden hos mottagaren, enligt studien som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

I studien ingick omkring 8 700 patienter med snittålder på 68 år som behövde blodtransfusion. De flesta patienterna, 80 procent var inneliggande på sjukhus när de fick transfusionen och 42 procent av dessa fick den i samband med en operation. En stor andel av patienterna hade någon form av cancer.

Lottades till blod

De lottades till att få en manlig eller kvinnlig donator via blodgivarbank. Patienterna, som alla fick röda blodkroppar, följdes sedan under i snitt elva månader efter transfusionen för att se hur många som överlevt. I snitt överlevde 58 procent av de som fått blod från en kvinna efter två år och 56 procent av de som fått från en man. Forskarna specificerade inte dödsorsakerna.

Forskarna jämförde också bland annat hur länge patienterna låg på sjukhus efter transfusionen, om de behövde intensivvård och förekomst av multiresistenta bakterier eller hjärtinfarkt. Inte heller inom dessa områden såg de några signifikanta skillnader.

FRÅN FÖRSTASIDAN