Klokt att mäta blodtryck på natten

Klokt att mäta blodtryck på natten

Att blodtrycken kan höjas när det tas av sjukvårdspersonal är välkänt. Men det verkar inte vara kopplat till ökad risk för en förtida död, enligt en studie. Arkivbild.

Claudio Bresciani/TT
Att mäta blodtrycket under natten kan vara bra för den som vill ha ut mycket av informationen, enligt en studie. Den som bara får högt blodtryck när den träffar en vit rock behöver inte vara orolig.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Att få ett förhöjt blocktryck vid besök i vården är ett välkänt fenomen. Men den som drabbas av så kallad vitrockshypertoni kan känna sig lugn. Enligt en omfattande genomgång är detta inte ett tecken på ökad risk för förtida död, enligt studien som publicerats i tidskriften Lancet.

Forskare har analyserat data från nära 59 000 patienter i Spanien. De har mätt sitt blodtryck, antingen regelbundet under 24 timmar hemma, eller vid enstaka tillfällen i sjukvården. Syftet var att ta reda på om det ena eller andra sättet är bättre för att förutspå en för tidig död.

Natten bäst

Det visade sig att blodtryck som mättes hemma kontinuerligt var fem gånger bättre på att förutspå risk för förtida död än det som mättes i sjukvården.

Forskarna såg också att blodtrycket som mättes på natten gav allra mest information om risken att dö – det var hela sex gånger bättre än det som mättes i sjukvården. Högt blodtryck är en känd riskmarkör för bland annat hjärt-kärlsjukdom, stroke och för tidig död.

Vitrockstryck okej

Den som drabbas av ett förhöjt tryck på grund av de vita rockarna i sjukvården behöver inte vara lika orolig. Forskarna kunde inte se något samband mellan det och förtida död. Men de skriver också att många personer med vitrockshypertoni med tiden kan komma att utveckla ett högt blodtryck som är förhöjt även vid ambulatorisk mätning, det vill säga mätningar över hela dygnet och utanför sjukhusmiljön.

Forskarna såg också att åtta procent av deltagarna hade ett maskerat högt blodtryck, vilket innebär att blodtrycket är normalt när det mäts i sjukvården men högt när det mäts hemma. Det maskerade blodtrycket var en riskmarkör för död i förtid.

FRÅN FÖRSTASIDAN