Klimakteriebehandling kopplas till demensrisk

29 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
En dansk studie kopplar hormonbehandling vid klimakteriet till ökad risk för demens. Arkivbild.
Kvinnor som behandlas med hormoner i samband med klimakteriet kan ha en ökad risk att drabbas av demenssjukdomar som Alzheimer, enligt en dansk studie. Men en svensk expert ser ingen anledning till oro för de som tar hormoner i dag.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Det är forskare i Danmark som analyserat data om kvinnor som fått den senare behandlingen och jämfört med kvinnor som inte fått behandlingen. Totalt har de använt uppgifter om drygt 5 600 kvinnor med demensdiagnos och 55 900 kvinnor utan. Alla var mellan 50 och 60 år 2000.

Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ, pekar på att de som fått östrogen-gestagenbehandling hade en 24 procents ökad risk att utveckla demenssjukdom och Alzheimer jämfört med de som inte fått sådan behandling.

– De här resultaten är i linje med andra liknande studier om hormonbehandling och demenssjukdom och det ger en pusselbit i en komplex fråga, säger Angelica Lindén Hirschberg och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och professor i gynekologi.

Inget säkert orsakssamband

Men hon påpekar att det är viktigt att veta att en studie som bygger på data från register aldrig kan fastställa om det är hormonbehandlingen som orsakar den ökade risken som syns. Det kan finnas andra skillnader som gör att kvinnorna som behandlats haft en ökad risk att utveckla demenssjukdom.

Annons

– Dessutom är detta kvinnor som behandlats på 1990-talet. Då var det andra läkemedel än de vi har i dag. Nu får många i Sverige sina hormoner via plåster och spiral vilket inte ger samma påverkan på systemet som de tabletter som oftast gavs tidigare, säger hon.

I studien fick de flesta kvinnorna östrogen i kombination med syntetiskt gulkroppshormon. I dag är det alltfler som får östrogen och bioidentiskt gulkroppshormon i form av progesteron.

– Vi har mer och mer data som visar att det syntetiska gestagenet är boven i dramat, säger Angelica Lindén Hirschberg.

"Sluta inte"

I snitt började kvinnorna i studien sin behandling vid 53 års ålder och de behandlades i knappt fyra år. Den största riskökningen syntes efter 12 års behandling, då var den 74 procent högre än i kontrollgruppen.

– Vi rekommenderar bara att man behandlar så länge man har symtom, oftast. Kvinnor som kommer i klimakteriet tidigt, före 45-års ålder har en ökad risk att drabbas av demens och för dem skulle hormonbehandling till och med kunna minska risken för demens.

Annons

Klimakteriebesvär drabbar omkring 75 procent av alla kvinnor i åldrarna 45 till 60 år. Omkring en tredjedel drabbas av så pass allvarliga besvär att de önskar behandling. Den vanligaste är i dag en kombination av hormonerna östrogen och gestagen eller bioidentiskt progesteron.

Det finns enligt Angelica Lindén Hirschberg ingen anledning för den som tar hormoner mot klimakteriebesvär att sluta utifrån den nya studien.

– Eftersom det är andra läkemedel som används i dag och eftersom det är en registerstudie som inte kan visa på orsakssamband så ska man inte sluta på grund av oro för demenssjukdom, säger hon.

Annons