Hotfulla gener tio gånger fler än man vetat

07 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Antibiotikaresistenta bakterier i ett laboratorium. Arkivbild.
Antibiotikaresistens klassas som ett av de största hoten mot global hälsa.
Och gener som gör bakterier resistenta är mycket vanligare än man tidigare trott, visar en ny studie.
– I dag famlar vi lite i mörkret för att möta resistensen, säger Erik Kristiansson, en av studiens författare.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

I takt med att antibiotika blir mindre effektivt kan vanliga sjukdomar som lunginflammation, urinvägsinfektion sårinfektioner bli svårare – eller omöjliga – att behandla. Världshälsoorganisationen (WHO) klassar det som ett stort hot mot mänskligheten.

Det har forskats länge på de gener som gör bakterier resistenta mot antibiotika, men en ny studie från från Chalmers och Göteborgs universitet visar att de är långt fler än man tidigare trott.

– Det finns en stor mängd resistensgener som är vanligt förekommande som vi inte kände till tidigare. Vad som är speciellt viktigt är att det även innefattar bakterier som lever på och i människor, säger Erik Kristiansson, professor vid institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers.

Tio gånger fler

Men mest allvarligt är att generna även hittats hos bakterier som orsakar infektioner.

– En rad olika bakterier som är farliga för människan bär på den här nya formen av resistensgen, det vill säga nya sätt för dem att bli motståndskraftiga mot antibiotika, säger Erik Kristiansson.

Annons

Tidigare kände man till omkring 2 000 resistensgener. Erik Kristiansson och hans kollegor upptäckte tio gånger fler. Av de bakterier som lever i och på människor som studien upptäckte var 75 procent inte kända sedan tidigare.

Erik Kristiansson betonar att de nya generna behöver studeras vidare, men kan inte utesluta att de kan visa sig utgöra ett problem.

– Alla gener utgör nödvändigtvis inte ett framtida problem. Men det räcker med att en utgör ett stort framtida problem för att det ska få väldigt stor påverkan, säger han.

Mer forskning krävs

Antibiotikaresistens är ett växande problem utan enkel lösning, säger Erik Kristiansson. Men ju mer man vet om hur resistensen sprids – desto större är hoppet om att kunna stoppa den.

– Tidigare har vi alltid legat ett steg efter bakterierna. Med hjälp av sådana här studier har vi bättre möjligheter att stoppa resistensutvecklingen, även om det inte är en garanti för att vi kan göra det, säger han och tillägger:

Annons

– Det finns ett stort behov av att lära sig mer om det här så att vi inte hamnar i en situation där antibiotika blir verkningslöst och infektioner blir dödliga igen.

Annons