Höga arsenikhalter i brunnar i norr

Höga arsenikhalter i brunnar i norr

Brunnsvatten i norra Sverige kan innehålla arsenik, enligt en ny rapport. Arkivbild.

Hasse Holmberg/TT
Många brunnar i Norrland kan ha höga halter av arsenik i vattnet. Ändå har inte alla brunnsägare låtit kolla sitt dricksvatten, enligt en ny rapport.
– Budskapet är mät ert vatten och håll koll, säger forskaren Hanna Söderström Lindström.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Arsenik förekommer naturligt i berggrunden på flera håll i Sverige, bland annat i Norrland. Det kan leda till förhöjda halter av det giftiga ämnet i både grävda och borrade dricksvattenbrunnar.

Enligt en studie från Norrlands universitetssjukhus, byggd på vattenanalyser från Piteå, Skellefteå och Ragunda kommun, är det ett omfattande problem.

Långt ifrån alla brunnsägare vet dock om deras vatten innehåller arsenik eller inte.

– Vi har kartlagt hur det har sett ut. Andelen som provtar är inte tillräckligt hög, tycker vi. Det rör sig om 60 procent, säger Hanna Söderström Lindström, yrkes- och miljöhygieniker och en av forskarna bakom rapporten.

– Vi vill att folk ska känna till det här, för det är ju höga risker med arsenik.

Forskarna uppmanar alla brunnsägare att låta analysera sitt dricksvatten – även om grannens vatten visat sig vara bra. Det går att åtgärda förhöjda arsenikhalter, poängterar Hanna Söderström Lindström.

– Man kan använda sig av filterrening och tillsammans med företaget man anlitar hitta en metod som fungerar, säger hon.

– Det är besvärligt att ha arsenik i sitt vatten, så man får jobba med det. Men det går.

FRÅN FÖRSTASIDAN