Flera frågetecken kring tankolyckan då två dog

Flera frågetecken kring tankolyckan då två dog

Både polisen och Arbetsmiljöverket utreder dödsolyckan på företaget Omni Polymers i Ängelholm. Arkivbild.

Anders Bjurö/TT
Giftgasolyckan på ett plaståtervinningsföretag som kostade två män livet utreds av både polisen och Arbetsmiljöverket.
Leif Hylander, tidigare räddningschef på nationella kemenheten, ifrågasätter om riskanalysen varit tillräcklig.
– Det känns som att det är något som gått snett, säger han.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Leif Hylander har 45 års erfarenhet av arbete med farliga ämnen, som tidigare räddningschef i Perstorp och ansvarig för MSB:s nationella kemenhet. I tisdags, kort efter att en giftgasolycka inträffade i Ängelholm, blev han kontaktad av polis och det företag som fått i uppdrag att sanera olycksplatsen.

– I första hand ska jag hjälpa polisen. Jag kommer att göra riskanalyser kring de personer som ska dokumentera den här platsen. Det handlar till exempel om vilken utrustning som de bör ha, säger han.

Tvekar om säkerhetsåtgärderna

Det finns fortfarande flera frågetecken kring olyckan. Enligt Leif Hylander är det för tidigt att dra några slutsatser, men han ställer sig ändå frågande till om alla säkerhetsåtgärder var på plats innan de två männen gick ner i tanken.

– Om man ska gå ner i en sådan här tank ska man göra en riskutredning innan. Det är en rad rutiner som ska vara på plats: Vad för kemikalier är iblandade? Är de bortkopplade? Är rören stängda? Man ska också ha en räddningsplan om det inträffar något, säger han och fortsätter:

– Det är polisutredningen och Arbetsmiljöverket som ska svara på om någon rutin saknades. Det är väldigt mycket som ska sammanställas innan man kan säga något, men det känns som att något gått snett.

Brister avslöjade

Kort tid före dödsolyckan hittades sju brister vid en inspektion gjort av Arbetsmiljöverket – men verksamheten tilläts fortsätta.

– Det var inte så allvarliga brister att vi lade ett förbud, säger Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Bristerna som företaget Omni Polymers fick i uppdrag att åtgärda handlade bland annat om besiktning av trycksatta anordningar, kontroll av truckar och även kemiska riskkällor. Men det handlade då om luftkvalitén i en hall i en annan del av anläggningen, påpekar Ulrika Scholander, inte de tankar där olyckan inträffade.

– Även om vi hade inspekterat i den del där olyckan skedde så hade ju vi inte inspekterat hur det ser ut när de underhåller tankarna, utan där måste en arbetsgivare själv ta ansvar för alla arbetsmoment man har i en verksamhet och riskbedöma det, säger Ulrika Scholander.

Arbetsmiljöverket ska göra ytterligare en inspektion på företaget så snart det är möjligt och ta ställning till vilka krav arbetsgivaren måste leva upp till för att säkerställa att en liknande olycka inte kan ske igen. Ett annat syfte med utredningen är att se om det finns underlag för en åtalsanmälan.

FRÅN FÖRSTASIDAN