Fler är stressade och färre trivs i skolan

Fler är stressade och färre trivs i skolan

Svenska elever mår sämre och upplever mer stress än för fyra år sedan enligt en undersökning. Arkivbild.

Janerik Henriksson / TT
Färre tonåringar trivs i skolan och en majoritet av alla 15-åriga flickor har sömnproblem, enligt Folkhälsomyndighetens omfattande kartläggning av elevers hälsa.
– Det är en försämring av både livsvillkor och levnadsvanor för barn i de här åldrarna, säger Petra Löfstedt på Folkhälsomyndigheten.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Totalt har nästan 42 000 elever som är 11, 13 eller 15 år svarat på frågor om sin hälsa. Undersökningen, som är en del av en internationell studie, har genomförts tio gånger sedan 1985 och det var fyra år sedan sist. Resultaten är bitvis dyster läsning.

Till exempel har elevernas trivsel i skolan minskat. Bara 9 procent av de 13-åriga flickorna uppger att de tycker mycket bra om skolan. Bland pojkar är det 13 procent. Det är de lägsta siffrorna sedan studiens start.

Undersökningen berör områden som sociala relationer, skola, alkohol och narkotika, fysisk aktivitet, matvanor och sexualitet.

– Sedan 2010 har vi sett en trend där färre trivs i skolan och fler är stressade. Det är oroväckande eftersom vi vet att trivsel i skolan hänger tätt samman med skolprestationer, säger Petra Löfstedt, som är en av två ansvariga för studien på Folkhälsomyndigheten.

Fler dricker

Sedan 1990-talet har andelen som uppger att de har varit berusade någon gång sjunkit från omkring 50 procent till 20 procent för fyra år sedan. Men årets resultat som bygger på svar från 2021/22 visar på en liten ökning.

Fler elever har övervikt men det är också fler som inte är nöjda med sin kropp. Betydligt fler flickor än pojkar uppger att de är för tjocka.

– Vi har inte analyserat resultatet djupare än men tidigare undersökningar visar att känna sig för tjock inte korrelerar med om man har ett högt BMI, säger Petra Löfstedt.

De flesta eleverna rör också på sig för lite. Bland 11-åringarna är det bara 14 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna som når upp till den rekommenderade mängden som är minst en timmes ansträngande fysisk aktivitet per dag, en siffra som varit relativt oförändrat senaste åren. Samtidigt ökar andelen som tränar minst fyra gånger i veckan.

Bra föräldrarelation

Ett område där utvecklingen är positiv är barn och ungas relation till sina föräldrar. En hög andel uppger att de har lätt att prata med sina föräldrar om sina problem, något som gjort att Sverige stuckit ut internationellt tidigare år.

– Fler uppger att de har lätt att prata med sina mamma men andelen som kan prata med pappa ökar. Det är positivt eftersom vi vet att det är en skyddsfaktor mot ohälsa att kunna prata med sina föräldrar, säger Petra Löfstedt.

Ytterligare en varningsflagg är att alltfler unga tjejer snusar. Bland 15‐åriga flickor ökade andelen från 7 procent år 2017/18 till 27 procent. Många uppger att de ser nikotinsnus, så kallat vitt snus, som ett fräschare alternativ till tobakssnus.

– Samtidigt uppger en tredjedel att de inte vet vilken sorts snus de använder säger Petra Löfstedt.

FRÅN FÖRSTASIDAN