Bättre villkor lockar män till välfärdsjobb

Bättre villkor lockar män till välfärdsjobb

Kvinnor dominerar i nästan alla de 30 största välfärdsyrkena. Arkivbild.

Fredrik Sandberg/TT
Män väljer bort yrken inom välfärdssektorn. Skälen är lägre löner, sämre arbetsvillkor och påverkan av sociala normer, visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Enligt Statistiska centralbyråns yrkesregister dominerar kvinnor stort i nästan alla de 30 största välfärdsyrkena, bland annat tandsköterskor, medicinska sekreterare och förskollärare.

Att locka fler män till välfärdsjobben skulle bidra till att lösa bristen på personal och förbättra jämställdheten inom sektorn, påpekar Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

– I analysen ser vi att det råder stora skillnader mellan kvinnodominerade välfärdsyrken och mansdominerade likvärdiga yrken, säger Sara Andersson, projektledare för rapporten.

Enligt henne syns skillnader till exempel i lön, i karriärmöjligheter och arbetsvillkoren generellt.

– Vi ser också stora skillnader i hur de här olika yrkena organiseras och finansieras, tillägger hon.

Förra året fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden och att lämna förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval.

Enligt myndighetens analys behövs flera förbättringar för att kunna locka fler män till sektorn och bidra till en mer jämställd bransch.

– Åtgärder behövs för att skapa större möjligheter till heltidsarbete och större andel anställda med tillsvidareanställningar, säger Sara Andersson.

– Även ett välfärdsyrke bör ge en rimlig lön som är jämförbar med andra likvärdiga mansdominerade yrken.

FRÅN FÖRSTASIDAN