Bakterier i vattnet på flera badplatser

04 jul, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Flera badplatser i landet har visat prov på otjänligt vatten. Arkivbild.
På ett 40-tal badplatser i landet räknas vattnet just nu som otjänligt, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Kraftiga regn kan vara ett skäl till bakteriespridningen.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Havs- och vattenmyndigheten har hittills i år fått in ett 40-tal prover från landets kommuner, som visar otjänligt vatten vid badplatser. Utöver det har 12 av Sveriges EU-bad – badplatser som har fler än 200 badande per dag – fått klassificeringen dåligt badvatten.

Vädret kan vara en orsak till bakterier och smittoämnen i badvattnet på senare tid, tror Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

– Det har varit skurar och skyfall de senaste veckorna. Tar man prov på badvattnet någon dag efter regnet har det ofta kommit ut mer smittämnen och bakterier i vattnet, säger hon till TT.

Sköljs ut med skyfall

Bakterier kan dels komma från avloppsvatten, men också från dagvatten och betande djur. I veckan avrådde exempelvis Karlstad kommun från bad i Ilandatjärn till följd av höga värden intestinala enterokocker i vattnet, en bakterie som kommer från fågelbajs och ger symtom på magont och diarré.

Annons

Med fler kraftiga regn ökar också risken för höga bakteriehalter i badvattnet, menar Margareta Lundin Unger.

– Många reningsverk är inte byggda för att klara extrema skyfall, säger hon.

När stora vattenmängder faller på kort tid kan ansamlingen vatten till reningsverken överstiga reningskapaciteten och orenat avloppsvatten släppas ut i hav och sjöar.

Inte utdömda badplatser

Om en kommun upptäcker otjänligt vatten ska de skylta om vattenkvaliteten och provta vattnet igen efter en tid.

Att bada vid en badplats med otjänligt vatten innebär en ökad risk för magsjuka eller andra infektioner.

En badplats med hög bakteriehalt behöver inte vara skadlig hela sommaren. Däremot är de 12 EU-badplatser som i år fått underkänd badvattenkvalitet avstängda hela badsäsongen.

Annons