Advokater rasar mot ny taxa: Kokar i kåren

Advokater rasar mot ny taxa: Kokar i kåren

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Advokatsamfundet. Arkivbild.

Henrik Montgomery/TT
En ny taxa som snart börjar gälla för rättsliga biträden sågas av Advokatsamfundet. Förändringen kommer att drabba brottsoffer och misstänkta – men innebär även att advokater inte kommer att få betalt för det jobb som utförs, hävdar generalsekreterare Mia Edwall Insulander.
– Det kokar verkligen i kåren.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Ändringen som träder i kraft den 1 juni gäller ersättningar vid förordnandemål, det vill säga mål där utredningen läggs ned innan åtal väcks. Den ersättningen kommer nu ges enligt en taxa som utgår från längden på förhören i utredningen.

Det är ett stort avsteg från gällande ordning, där ersättningen grundas på den kostnadsräkning som försvarare och målsägandebiträden redovisar för domstolen när utredningen lagts ned.

Samfundets huvudsakliga invändning är att taxan utgår från längden på förhören, vilket enligt Edwall Insulander är en dålig måttstock på arbetsinsatsen.

– Det är ju oftast inte bara ett förhör som sker, utan det är väldigt mycket arbete både innan och efter.

Det kan exempelvis handla om telefonsamtal eller besök hos klienter. När det gäller brottsoffer, som inte sällan är traumatiserade, kan den typen av arbete ta särskilt lång tid.

– Det kommer att bli väldigt mycket tid som man inte får betalt för, säger hon.

Sämre för klienterna

Att biträden enligt samfundet inte får betalt för allt arbete som läggs ned kommer innebära stora rättssäkerhetsproblem för personerna de företräder, menar hon.

– Det allvarligaste är att det kommer att innebära att advokater inte kan lägga ned den tid som behövs för att tillvarata klientens rättigheter.

– Advokaterna ska enligt reformen i stor utsträckning arbeta gratis helt enkelt. Det kommer de säkert göra i viss mån, men vi kommer inte ha lika aktiva advokater som vänder på alla stenar som de är skyldiga att göra, säger Mia Edwall Insulander vidare.

Mindre aktiva advokater riskerar även att leda till fler åtal som inte håller i domstol, eftersom försvaret inte kommer att kunna granska utredningar lika noga och påpeka brister.

– Det blir ju ytterligare kostnader för samhället om det väcks åtal utan att det leder till fällande dom.

Ska minska kostnader

Syftet med taxan är att öka kostnadskontrollen och minska statens kostnader för rättsliga biträden, som steg kraftigt mellan 2016 och 2020. Beslut om införandet har fattats av Domstolsverket.

Charlotte Driving, rättschef på myndigheten, säger att taxan väntas ha en kostnadsdämpande effekt.

TT: Anser ni att biträden har begärt för mycket i ersättning?

– Vi har inte kunnat se att det förekommer fusk i vår analys, det har vi inte heller utrett. Men i det som framkommit i tidningar och från Advokatsamfundet själva har det ju varit ett fokus på advokater som fuskar. Men vi kan inte se att det varit bidragande till kostnadsökningen, säger hon.

Gällande kritiken om att tiden för förhör inte speglar arbetsinsatsen säger Driving att taxan är satt högre än timkostnadsnormen för att täcka in exempelvis viss väntetid och kringkostnader.

– Det finns även en ventil för att frångå taxan om det finns särskilda skäl, säger hon.

Bekymrade advokater

TT: Hur ser ni på risken att klientens intressen inte kommer kunna tillvaratas lika bra?

– Jag kan inte bedöma det, det måste stå för Advokatsamfundet. Vi har ändå bedömt att vi kan gå vidare med taxan trots att den invändningen har framförts.

Inom advokatkåren är det nu starka känslor.

– Våra brottmålsadvokater är djupt bekymrade över detta. Det är väldigt många som hör av sig till oss och som är lite desperata sedan detta blivit en tydlig realitet, säger Mia Edwall Insulander.

FRÅN FÖRSTASIDAN