Svenska hushåll lite mindre deppiga

Svenska hushåll lite mindre deppiga

Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Arkivbild.

Claudio Bresciani/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Konjunkturinstitutets barometerindikator för april minskar något från 88,4 enheter till 87,3. Det innebär enligt myndigheten att stämningen i ekonomin fortsatt är mycket dystrare än normalt.

I näringslivet gick däremot indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet mot strömmen och ökade.

Även hushållen blev något mindre deppiga. Indikatorn för hushållen steg med 1,3 enheter till 65,1. Enligt KI förklarar förväntningarna på den egna ekonomin och på Sveriges ekonomi som helhet uppgången.

Allra mest backar indikatorn inom detaljhandeln, med 2,6 enheter. Där är stämningsläget "mycket svagare än normalt" enligt KI.

FRÅN FÖRSTASIDAN