Riksrevisionen kritiserar tidigare regering

30 maj, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
I en ny rapport riktar Riksrevisionen kritik mot tidigare regering. Arkivbild.
Den tidigare regeringen gav en ofullständig, förskönad bild av vilka effekter ändrade inkomstskatter skulle få, enligt en ny rapport från Riksrevisionen. Mikael Damberg (S) välkomnar granskningen.
– Men all sysselsättningspolitik är inte skatteändringar, säger han till TT.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

De senaste jobbskatteavdragen på omkring 30 miljarder kronor har resulterat i att omkring 25 000 fler människor har kommit i arbete. Effekterna hade dock varit större om inte a-kassan och taket i sjukförsäkringen höjts. Det skriver Riksrevisionen i en ny rapport, som har granskat den förra regeringens redovisning till riksdagen av effekterna på sysselsättning som skatteändringar skulle innebära.

Mikael Damberg, Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson och finansminister i den tidigare regeringen, har inte hunnit läsa rapporten, uppger han för TT.

– Men det de kritiserar är våra förbättringar av sjukförsäkringssystemet och av a-kassan, och de gjordes inte för att öka sysselsättningen utan för att öka rättvisan i systemet. Sedan kan man ju alltid diskutera hur det ska redovisas, säger han till TT.

Under de år Socialdemokraterna satt i regeringsställning ökade sysselsättningen, poängterar Damberg.

Annons

Brister i redovisning

Kritiken från Riksrevisionen handlar till stor del om brister i den förra regeringens analyser av vilka förväntade effekter på sysselsättningen som deras förslag om höjda marginalskatter för höginkomsttagare skulle ge.

"Regeringen redovisar effekter på sysselsättningen och antalet timmar på ett bra sätt när effekterna väntas vara positiva. För förslag som antas få negativa effekter redovisas däremot inga beräkningar alls", säger Anna Brink, projektledare för granskningen, i rapporten.

Högre sysselsättning på sikt

På lång sikt har förändringen av inkomstskatterna, som sänktes med 100 miljarder kronor per år under 2011-2023, lett till högre sysselsättning och fler arbetade timmar, enligt rapporten. Däremot, påpekar myndigheten, har personer med de allra lägsta inkomsterna inte tagit del av de sänkta skatterna i samma utsträckning som personer med högre inkomster.

– Riksrevisionen slår också fast att själva skattesänkningen i sig ju inte når grupper som har det svårt, säger han.

Annons

Man kan säkert bli bättre på hur man redovisar, medger Mikael Damberg.

– Men man ska också sätta ljuset på att all sysselsättningspolitik inte är skatteförändringar. Det är också utbildningssatsningar och andra insatser som görs för att människor ska få ett arbete.

Annons