Hushållen tror på högsta räntan sedan 2008

Hushållen tror på högsta räntan sedan 2008

Det kan bli dyrare att äga sin bostad. Hushållen räknar med att räntorna landar på den högsta nivån sedan hösten 2008. Arkivbild.

Lars Pehrson/SvD/TT
Hushållens förväntningar på styrräntan ökar till 3,76 procent – en ökning med 0,68 procentenheter från föregående månad, visar SEB:s boprisindikator.
Det är den högsta nivån sedan hösten 2008.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Läget är relativt oförändrat vad gäller förväntningarna på bostadspriserna, marginellt fler tror på sjunkande priser det kommande året jämfört med i februari, enligt storbanken.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Desto större är förändringen vad gäller förväntningarna på var räntan tar vägen.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,76 procent. Det är en ökning med 0,68 procentenheter från föregående månad.

Hushållens förväntningar är nu på den högsta nivån sedan hösten 2008.

"Det är en räntebild som återspeglar Riksbankens signaler om fler höjningar av styrräntan framöver, vilket kommer att pressa upp bolåneräntorna ytterligare under det närmaste halvåret", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Många hushåll har rörliga räntor, konstaterar han, vilket väntas få stort privatekonomiskt genomslag.

11 procent av hushållen svarar att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

FRÅN FÖRSTASIDAN