Stöd till Ukraina – Wallström och Thunberg i Kiev

Stöd till Ukraina – Wallström och Thunberg i Kiev

Klimataktivisten Greta Thunberg, finländska EU-parlamentsledamoten Heidi Hautala, Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström och Irlands tidigare president Mary Robinson togs emot av Ukrainas president i Kiev på torsdagen.

Ukrainska presidentkansliet/AP/TT
Ukraina vill så snabbt som möjligt ta itu med de miljöskador som uppstått till följd av Rysslands invasionskrig, enligt Margot Wallström.
Hon har fått i uppdrag att leda en internationell arbetsgrupp som undersöker krigets konsekvenser för miljön.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den tidigare svenska utrikesministern har ombetts vara medordförande för gruppen tillsammans med det ukrainska presidentkansliets stabschef Andrij Jermak. På torsdagen togs fyra av gruppens ledamöter – inklusive klimataktivisten Greta Thunberg – emot av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev.

– Vi ska samordna och försöka hitta vägar fram och rekommendationer för hur ukrainarna ska göra och förhoppningsvis mobilisera hjälp från omvärlden, säger Wallström till TT.

Hon kallar mötet, gruppens första, för ett slags konstituerande möte – alltså har gruppens arbete nu officiellt börjat.

– Ukrainarna vill börja återuppbygga redan nu där det går. Man behöver faktiskt ta itu med de skador som har uppstått, säger Wallström och fortsätter:

– Det är brist på färskt vatten på många håll och en stor miljöförstöring med stora oljespill framför allt efter att Kachovka-dammen sprängdes. Det är akuta insatser som behövs.

Tre uppgifter

Just nu består gruppen av tolv ledamöter mestadels från Europa, men den kan fortfarande växa och gärna med representanter från andra delar av världen, enligt Wallström.

Gruppen har tilldelats tre uppgifter.

– Det första är att skaffa en ordentlig överblick och utvärdering av hur miljöeffekterna ser ut, säger Wallström och framhåller att en hel del redan är gjort.

– För oss handlar det om att försöka sammanställa och se om vi kan hitta en gemensam bedömning av vad som är mest akut och vad som kan göra på längre sikt.

På gruppens bord ligger även frågan hur man kan ställa Ryssland till svars. Vad kan göras på nationell respektive internationell nivå?

– Vår tredje uppgift är att återuppbygga Ukraina. Att hitta vägar för att göra landet grönare och hållbart. Det är ett jättestort restaurerings- och återuppbyggnadsarbete som återstår förstås.

"Behöver professionell hjälp"

Svenskduon kom till Kiev med finländska EU-parlamentsledamoten Heidi Hautala och Irlands tidigare president Mary Robinson som även de ingår i arbetsgruppen.

Wallström säger att gruppen kan bidra med expertis – men samtidigt är det viktigt att ukrainarna själva är en del av processen.

– Vi behöver verkligen er professionella hjälp, säger Zelenskyj i en artikel på det ukrainska presidentämbetets webbplats, där han främst tar upp de svåra följderna av sprängningen av Kachovka-dammen.

– Det är viktigt att lägga konkreta åtgärder som kan hjälpa ukrainare från tillfälligt ockuperade områden. Det är vårt folk som behöver stöd, säger han.

Heidi Hautala – som är en av EU-parlamentets vice talmän och tidigare bland annat varit finländsk biståndsminister – kallar Rysslands krigföring för ett "klart miljöbrott".

– Ansvaret för det måste utkrävas på både nationell och internationell nivå, säger Hautala, enligt artikeln.

Thunberg lovar för sin del att hjälpa till med att få internationell uppmärksamhet för miljökonsekvenserna av kriget.

FRÅN FÖRSTASIDAN