Malou von Sivers första ord efter mötet med Clark Olofsson: ”Förbryllad”

Malou von Sivers första ord efter mötet med Clark Olofsson: ”Förbryllad”

Malou von Sivers berättar om känslorna kring mötet med Clark Olofsson efter Malou von Sivers intervju i Malou möter.

Nästa video