Svensk splittring om avskogning

Svensk splittring om avskogning

Skogsbrand i en nationalpark i Brasilien 2010. Arkivbild.

Eraldo Peres/AP/TT
Javisst, säger EU-parlamentet till nya regler för att motverka att världens skogar försvinner.
Men de svenska ledamöterna är splittrade.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet enades i december om hur man ska bekämpa avskogning genom hårdare importregler. Kaffe, kakao, soja och en rad andra varor som tillverkats genom att skogar blivit nedhuggna ska stoppas från marknaden i EU, med hjälp av kontroller och krav på godkänna certifikat.

Uppgörelsen har nu spikats definitivt av EU-parlamentet med förkrossande majoritet: 552 ledamöter röstade för, 44 emot och 43 nedlagda.

"Med den nya lagstiftningen ska konsumenter veta att att produkter håller måttet. EU stiftar inte lagar i andra länder, men vi kan ställa kvalitets- och miljökrav som bestämmer vad vi anser vara okej om man vill vara med och handla på vår marknad", säger svenska ledamoten Karin Karlsbro (L) i ett pressmeddelande.

De svenska ledamöterna var dock splittrade i synen på förslaget. Utöver L röstade MP, S och V för, medan M och KD lade ner sina röster och C och SD röstade emot. De kritiska svenska rösterna har under hanteringen främst berott på oro över vad reglerna ska få för konsekvenser för skogsbruket i Sverige.

Härnäst ska nu även EU:s ministerråd formellt godkänna uppgörelsen innan de nya reglerna kan träda i kraft.

FRÅN FÖRSTASIDAN