Oro för giftiga utsläpp efter tågkrasch i USA

Oro för giftiga utsläpp efter tågkrasch i USA

Giftig vinylklorid eldades upp efter tågurspårningen i East Palestine. Bild från måndagen den 6 februari.

Gene J. Puskar/AP/TT
Invånarna i den lilla staden East Palestine i Ohio i USA oroas för giftiga utsläpp efter en tågurspårning för nära två veckor sedan.

Tusentals fiskar har dött och befolkningen uppmanas att undvika kranvattnet.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den 3 februari spårade ett 50-tal vagnar i ett godståg med totalt 150 vagnar ur och började brinna i utkanten av samhället. Tåget var lastat med bland annat vinylklorid, ett ämne som är giftigt, brandfarligt och kan vara explosivt. För att undvika explosioner beslöt man att på ett kontrollerat sätt bränna upp den vinylklorid som fanns på tåget.

Stora delar av stadens invånare evakuerades och skolan stängdes. Nu är skolan öppen igen och tågen rullar åter förbi staden, men många invånare är fortfarande oroliga. Bland annat rapporteras om en ihållande lukt och folk uppmanas att inte dricka kranvattnet.

Delstaten Ohios justitieminister Dave Yost säger att han överväger rättsliga åtgärder mot järnvägsoperatören.

Uppmanas undvika kranvattnet

"Föroreningarna, som fortsätter att kontaminera området runt East Palestine, skapade besvär, skador på naturresurser och orsakade miljöskador", skriver Yost i ett brev som har skickats till tågbolaget.

Ohios miljödepartement uppskattar att utsläppet har förorenat vattnet i över elva kilometer bäckar i närheten och dödat cirka 3 500 småfiskar. Det förekommer även uppgifter om sjuka husdjur och boskap, men inga dödsfall bland djur har ännu med säkerhet kunnat kopplas till olyckan.

Efter tester har man hittills bedömt det kommunala dricksvattnet i staden som säkert, men invånarna uppmanas ändå att hålla sig till vatten på flaska och kranvattnet fortsätter att testas.

– Håll er till flaskvatten. Ta det säkra före det osäkra, säger Ohios guvernör Mike DeWine till CNN.

Hot mot tåganställda

På onsdagen hölls en träff i East Palestine där invånare fick möjlighet att möta myndighetsföreträdare och ställa frågor.

– Jag har tre barnbarn. Ska de växa upp här och få cancer om fem år?, undrade Kathy Dyke, en av många oroliga East Palestine-bor, under mötet.

Tågbolaget valde att avstå från att medverka med hänvisning till att anställda fått motta hot efter olyckan. Bolaget har satt upp en fond på 1,5 miljoner dollar för att hjälpa samhällets cirka 4 700 invånare, samtidigt som man fortsätter med saneringsarbetet.

FRÅN FÖRSTASIDAN