Nu blir studenterna rikare – men inte tack vare Magdalena Andersson

I brevet från CSN blir inkomstsiffran högre efter årsskiftet. Magdalena Andersson vill gärna få oss att tro att det är hennes beslut.

FOTO: TT
Vid årsskiftet blir studiemedlet för svenska studenter på universitet och högskolor högre.
Socialdemokraterna lurar väljarna: ”S-regeringens beslut...”

Uttrycket "fattig student" kommer klinga mindre korrekt när studenterna efter årsskiftet får rejält med klirr i kassan. Regeringen och CSN har nämligen bestämt att så väl prisbasbeloppet som fribeloppet ska få en ordentlig höjning 2023.

Prisbasbeloppet ändras varje år för att anpassas till inflationen i samhället. Det är Statistiska centralbyrån som räknar fram det nya beloppet utifrån det svenska konsumentprisindexet och regeringen, i sin tur, fastställer sedan beloppet. Prisbasbeloppet höjs från 48 300 kronor per år 2022 till 52 500 nästa år.

Studiemedlet kommer att bli 8,3 procent högre nästa år, vilket innebär 1000 kr mer i månaden för den som studerar på heltid. Även fribeloppet blir högre, alltså hur mycket en student får tjäna på sidan av sina studier. CSN skriver på sin hemsida att beloppet höjs från 93 561 till 101 697 kronor per år.

Kritiken mot Magdalena Andersson

I sociala medier har det uppmärksammats hur statsminister Magdalena Andersson tagit tillfället i akt att använda höjningen till det socialdemokratiska partiets fördel. På en valaffisch med texten "NYTT BESLUT CSN höjs med 1000 kronor..." ges intrycket att det är Socialdemokraterna som valt att höja CSN så pass mycket. Detta stämmer alltså inte eftersom att det är en siffra som helt styrs av inflationsgraden.

En av de som kritiserat Andersson är journalisten Viktor Barth-Kron.

FOTO: TT

FRÅN FÖRSTASIDAN