Vikingaby frias från fornminnesbrott

Vikingaby frias från fornminnesbrott

Informationsskylt vid Vätteryds gravfält. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT
Företrädarna för Vittfarnas vikingaby i skånska Sösdala frias från grovt fornminnesbrott vid Vätteryds gravfält.
Paret som driver byn ställdes i början av 2022 inför rätta då de misstänktes ha uppfört byggnader och utfört markarbeten som ändrat eller skadat fornlämningen.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Åklagaren hävdade att brottet var grovt eftersom det handlar om en särskilt omfattande och skyddsvärd fornlämning. Åklagaren har tidigare även pekat på att byggandet fortsatte trots påpekanden från myndigheter.

Men nu har Hässleholms tingsrätt sagt sitt – åtalet mot paret ogillas.

I mannens fall anses han inte ha gjort sig skyldig till grovt brott, och brottet av normalgraden är redan preskriberat. I kvinnans fall har det enligt rätten inte kunnat bevisas att hon varit delaktig på ett sätt att hon kan dömas av brott.

"Även om det av vittnesuppgifter och skriftlig bevisning framkommit att Vätteryds gravfält är en mycket betydelsefull fornlämning är gärningen inte att bedöma som grovt fornminnesbrott bland annat utifrån att en del av skadorna kan åtgärdas genom att byggnaderna som anlagts flyttas och att området sedan tidigare varit föremål för åtgärder som påverkat det" säger rådman Karin Månsson i ett pressutskick.

Enligt rätten måste dock mannen ha förstått att hans markarbeten vid gravfältet kunde orsaka skada och inte var tillåtet att genomföra.

Även talan om företagsbot mot dem båda ogillas av rätten.

Vittfarnas vikingaby, som ligger söder om Hässleholm, har fått stor medial uppmärksamhet på senare tid på grund av en konflikt mellan en av företrädarna för byn och Hässleholms kommunalråd Hanna Nilsson (SD).

FRÅN FÖRSTASIDAN