Utredning om kommunal förköpsrätt begränsas

Utredning om kommunal förköpsrätt begränsas

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Arkivbild

Marko Säävälä/TT
Regeringen ändrar riktning på utredningen om en ny kommunal förköpsrätt vid fastighetsaffärer.
– Det hade riskerat att bli en väldigt bred möjlighet till kommunala förköp, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Utredningen tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen. Direktiven innebar att utredaren skulle ta fram förslag på en förköpsrätt för kommunerna till exempel för köp av nyckelfastigheter, för att underlätta för samhällsomvandling och för att motverka segregation.

– Utredningen har väckt oro bland vissa hushåll och fastighetsägare, säger Carlson.

I stället har regeringen nu beslutat om nya mer begränsade direktiv.

– Vi fokuserar på kampen mot den grova organiserade brottsligheten och på att skydda totalförsvaret, säger Carlson.

Ska skydda totalförsvaret

Utredningen ska nu lägga förslag på en statlig förköpsrätt som syftar till att skydda totalförsvaret, till exempel om det finns en olämplig köpare till en fastighet i ett försvarsmässigt känsligt område.

– Där kan det vara viktigt för staten att snabbt kunna agera, säger Carlson.

Utredningen ska också föreslå en kommunal förköpsrätt som syftar till att motverka organiserad brottslighet.

– Det är ett viktigt verktyg för kommunerna, men skapar också en större trygghet för den som ska sälja en fastighet och kanske står under otillbörlig påverkan, säger Carlson.

Utredaren får dessutom i uppdrag att föreslå hur fastighetsöverlåtelser ska kunna ske elektroniskt.

– Då blir hanteringen både snabbare och säkrare och ger stora besparingsmöjligheter.

Villaägarna: Borde läggas ner

Villaägarnas riksförbund tycker att regeringens besked är ett steg i rätt riktning, men anser att utredningen borde stoppas helt.

"Förköp är ett ingrepp i den privata äganderätten. Vi förstår att det krävs åtgärder för att få stopp på den organiserade brottsligheten och till förmån försvaret, men att låta stat och kommun gå in och ta över husköp mellan privatpersoner är fel väg att gå", skriver förbundsjurist Lena Södersten i en skriftlig kommentar till TT.

"Det måste finnas andra lösningar som inte är så byråkratiska och tidskrävande. Vi menar att man borde lägga ner utredningen om en ny förköpslag helt och hållet."

Utredningen ska vara klar 1 april 2024.

FRÅN FÖRSTASIDAN