Svenska löften till EU för biologisk mångfald

07 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Alvar är en av de marktyper svenska regeringen lovar EU att ge bättre skydd. Arkivbild.
Sverige ska ge större ytor formellt naturskydd och förbättra läget för fjorton djur- och växtarter samt nio naturtyper.
Detta ingår i regeringens löften till Bryssel för att nå målen i EU:s strategi om biologisk mångfald.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Sverige har nu angett vilka första åtaganden landet är berett att göra fram till 2030 för att skydda natur och ekosystemen inom unionen. Regeringen har beslutat om ambitionsnivån och Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har rapporterat till EU.

Regeringen lovar att de formellt skyddade områdena av landets yta ska öka från 15,5 till 17,7 procent. De arealerna består i stor utsträckning av pågående och planerade områden för formellt skydd, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Löften om statusförbättring görs för fjorton djur- och växtarter och nio naturtyper. Det handlar exempelvis om arterna ängshök, årta, större ekbock, mustaschfladdermus, klockgroda, alvarmalört och naturtyperna alvar, näringsrik granskog, näringsfattig bokskog och rikkärr.

Utfästelser om stoppad försämring görs för arterna sydlig kärrsnäppa, hällebräcka, sandödla, cinnoberbagge och naturtyperna svämängar, tajga och kalktuffkällor.

Annons

För 22 arter och en naturtyp meddelar Sverige att det inte går att stoppa försämringen på grund av faktorer som landet inte kan påverka.

Annons