Stärkt beredskap för vården vid krig och kris

Stärkt beredskap för vården vid krig och kris

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Fredrik Sandberg/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Vid krig eller kris med stort antal skadade ställs stora krav på hälso- och sjukvård. Därför avsätter regeringen 500 miljoner till sjukvårdsprodukter för traumavård i kris och krig.

Socialstyrelsen får i uppdrag att köpa in och lagra till exempel utrustning för infusioner, smärtstillande medel och utrustning för att klara operationer.

– Uppdraget syftar till att förstärka den nationella förmågan att möta de behov som uppstår vid en masskadehändelse, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vid en pressträff.

Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, anser att Sverige behöver dra slutsatser av det som sker i Ukraina där civil infrastruktur och befolkning angrips som en del av krigföringen.

– Vi behöver ha en förmåga att kunna hantera masskadeutfall på svenska territorium. Kriget är den dimensionerande uppgiften för det civila försvaret. Det är något helt annat än den fredstida krisberedskap som vi under lång tid ägnat oss åt.

FRÅN FÖRSTASIDAN