Skärpt säkerhetsprövning vid utländsk koppling

Skärpt säkerhetsprövning vid utländsk koppling

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) på pressträff tillsammans med Charlotte von Essen, chef vid Säkerhetspolisen.

Henrik Gustafsson Nicander / TT
Säpo vill se en skärpt säkerhetsprövning när personer med dubbla medborgarskap och andra kopplingar till utlandet söker säkerhetsklassade tjänster inom exempelvis polisen.
Nu tillsätter regeringen en utredning om frågan.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Säpo begärde redan i fjol att det måste bli tydligare att ett utländskt medborgarskap eller annan anknytning till utlandet måste beaktas vid en säkerhetsprövning.

– Vi ser att hotet från främmande makt är högt i Sverige och att auktoritära stater som Ryssland, Kina och Iran agerar allt mer offensivt, säger Säpochefen Charlotte von Essen vid en pressträff.

I en hemställan, som skickades till den förra regeringen för ett år sedan, föreslog Säpo att det skulle ske genom en ändring i den så kallade säkerhetsskyddsförordningen.

Regeringen vill dock utreda frågan först.

Säpo välkomnar

– Vi välkomnar den här utredningen. Jag tror att det är viktigt att analysera och överväga de olika alternativen, säger Charlotte von Essen.

Säpos förslag, som varit ute på remiss, har fått både ris och ros från remissinstanserna. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) handlar utredningen dock både om att stärka Sveriges säkerhet och rättssäkerheten för enskilda.

– Det finns både ett starkt säkerhetsintresse och ett starkt rättssäkerhetsintresse. Utredningen får naturligtvis i uppdrag att tillgodose båda de här intressena, säger han.

Tydligare riktlinjer

Dubbelt medborgarskap är redan i dag en faktor som tas i beaktande, poängterar Gunnar Strömmer. Men riktlinjerna behöver bli tydligare, anser han.

– Å ena sidan måste man slå fast att medborgarskap är en faktor som redan i dag lyfts som en riskfaktor. Nu vill vi tydliggöra riktlinjerna för det, säger han.

Utredningen, som ska redovisas senast i augusti nästa år, ska bland annat fundera på vilka uppgifter som ska ingå i underlaget till en säkerhetsprövning.

Utredaren ska också titta på om det ska gå att överklaga ett säkerhetsprövningsbeslut, vilket i dag inte är möjligt.

Dessutom vill regeringen få utrett hur statligt anställda som inte längre godkänns vid en säkerhetsprövning kan stängas av från sina tjänster.

FRÅN FÖRSTASIDAN