Ser fler unga grovt kriminella flickor

29 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, Sis under politikerveckan i Almedalen.
Grovt kriminella barn på Sis-hem blir allt fler. Sis varnar också för att antalet flickor som tar efter pojkarna ökar.
– De flickor som placeras ser vi begå grövre och grövre brott, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Sis-hemmen har hamnat i hetluften efter flera uppmärksammade rymningar där kriminella ungdomar fritagits under våldsamma former. Myndigheten genomgår nu en omfattande upprustning – såväl vad gäller att säkra och renovera lokaler som att täppa till kunskapsluckor och se till att rutiner följs.

Behovet av boende med högsta säkerhetsklassningen för unga har dessutom ökat.

– Sedan straffrabatten för 18–20-åringar togs bort har kriminaliteten krupit ner i åldrarna. Nu använder man de här 13–14-åringarna för att begå grova brott och den utvecklingen har gått väldigt snabbt.

– Vi ser att vi behöver fundera på att ha ytterligare ett ungdomshem för yngre med högsta säkerheten. Det arbetet pågår, utan att gå in på detaljer.

Grovt kriminella flickor

Åbjörnsson Hollmark ser även en annan utveckling bland de flickor som kommer till Sis.

– Vi pratar nästan uteslutande om pojkarna, men vi får inte glömma att snart har vi flickorna som följer efter.

Annons

– De är fortfarande få men de flickor som placeras ser vi begå grövre och grövre brott och polisen säger samma sak. Kan vi bryta det redan nu innan det gått så långt som det gjort för pojkarna så vore det oerhört värdefullt.

Och för att bryta trenden med att kriminaliteten slingrar sig ner i åldrarna krävs tidiga insatser, enligt Åbjörnsson Hollmark. Som att hjälpa resurssvaga föräldrar, insatser i skola och socialtjänst.

– De berättelser jag hör av barn och unga som placerats hos oss är att hade man uppmärksammat det här och gett tillräckliga insatser i ett mycket tidigare skede så hade man kunnat bryta det vi ser nu.

Kräver mer resurser

Sis har gjort en hemställan till regeringen om 141 miljoner kronor de kommande tre åren för att klara av att driva verksamheten utifrån de säkerhetskrav som finns. Ännu har man inte fått något besked, men generaldirektören beskriver dialogen som god.

– Får vi inte ökade resurser framåt kommer vi inte att klara vårt samhällsuppdrag.

Annons

– När barnen hamnar hos oss har samhället redan gjort ett antal insatser så om vi ska lyckas bryta och vara en vändpunkt för de unga, då krävs det enorma insatser.

Annons