Sänkt betyg för svensk akutsjukvård

Sänkt betyg för svensk akutsjukvård

Personalbemötandet fick högt betyg. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT
Svenskarna var mindre nöjda med akutsjukvården i fjol, enligt en landsomfattande patientenkät.
Bemötandet från personalen fick högt betyg – samtidigt som många var mindre nöjda med informationen.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Patienter som besökt en akutmottagning under förra året gav i den nationella patientundersökningen ett något lägre betyg på helhetsintrycket, jämfört med en liknande patientundersökning som genomfördes under 2020.

Resultatet från den senaste undersökningen visar att helhetsintrycket sjönk från 85,7 till 81,9 poäng av maximalt 100, och att betyget även var 0,9 poäng lägre än i undersökningen från 2016.

Nöjdheten sjönk i flera kategorier, som i frågan om patienten fick emotionellt stöd, kände sig delaktig och involverad samt upplevde sig respekterad vid mottagandet. Allra sämst betyg fick den information och kunskap som förmedlades från personalen: 67,7 poäng.

Undersökningen samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fredrik Lennartsson, avdelningschef på SKR, konstaterar i ett pressmeddelande att nöjdheten är kvar på höga nivåer, men att det är viktigt att patienterna får rätt information om exempelvis väntetider, turordning och hur patienter prioriteras utifrån hur sjuka de är.

"De behöver också få information om vart de kan vända sig efter besöket på akutmottagningen", säger Lennartsson.

Patienterna var mest nöjda med hur personalen bemötte dem och bedömde deras hälsotillstånd vid ankomst, men också med städningen.

FRÅN FÖRSTASIDAN