Samhall uppfyller inte sitt uppdrag

Samhall uppfyller inte sitt uppdrag

Samhall lyckas inte erbjuda de anpassade jobb som är syftet med verksamheten, visar en ny rapport. Arkivbild.

SAMHALL/TT
Uppfyller Samhall sitt samhällsuppdrag? En ny granskning från Riksrevisionen svarar nej på den frågan. Det statliga bolaget brister i att ge utvecklande arbeten till sina anställda.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Bakgrunden till granskningen är en rapport från Arbetsförmedlingen där arbetsförmedlare uppgett att det inte är de personer med störst behov av insatsen som får anställning genom skyddat arbete hos Samhall. Det har också under lång tid framförts kritik om att Samhalls verksamhet inte är anpassad efter målgruppens förutsättningar.

Men även om Samhall skapat många nya arbetstillfällen, brister man i att ge utvecklande arbeten till de anställda, konstaterar Riksrevisionen.

Välkomnar granskning

Stora personalgrupper och ett ensidigt utbud av arbetsuppgifter medför begränsade möjligheter att erbjuda de anpassade jobb och utveckling som är syftet med verksamheten.

Samhalls vd Sara Revell Ford välkomnar granskningen som hon tycker pekar på behovet av det arbete man inlett med fokus på medarbetare och medarbetarutveckling.

– Jag delar slutsatsen och välkomnar att förutsättningarna för Samhall uppmärksammas. Vi behöver få rätt förutsättningar utifrån hur samhället ser ut i dag så att vi kan fortsätta skapa jobb åt människor med funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden.

Ekonomiska utveckling

Riksrevisionen bedömer att ägaren främst varit inriktad på Samhalls ekonomiska utveckling och mindre på kvaliteten på sysselsättningen som erbjuds. Styrningen har heller inte skapat stabila finansiella förutsättningar, vilket lett till kostnadsbesparingar som i sin tur försvårat möjligheterna att leva upp till alla delar av samhällsuppdraget.

Sara Revell Ford understryker att det är viktigt att man har fokus på uppdraget och att målen är koncentrerade på medarbetarna och deras utveckling.

– Sedan är vi ju i bolagsform och måste säkerställa att vi har en hållbar långsiktig ekonomi. Vi behöver ha en affärsmässighet i bolaget för att kunna få kunder och skapa arbetstillfällen för de personer vi finns till för.

FRÅN FÖRSTASIDAN