S: Regeringen sviker löften på rättsområdet

S: Regeringen sviker löften på rättsområdet

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin (S).

Lars Schröder/TT
Socialdemokraterna anklagar regeringen för löftesbrott på rättsområdet. Anonyma vittnen, visitationszoner och dubbla straff för gängkriminella blir inte av i tid, enligt S.
Justitieminister Gunnar Strömmers svar är att den tidigare S-ledda regeringen under åtta år borde fattat fler av de beslut som hans regering nu tagit under åtta månader.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Moderaterna lovade i valrörelsen att en moderatledd regering skulle lägga fram lagförslag om anonyma vittnen, visitationszoner och dubbla straff för gängkriminella den 1 juni 2023.

Med en vecka kvar till deadline ser löftet ut att brytas, framhåller Socialdemokraterna. De pekar ut justitieminister Gunnar Strömmer (M) som skyldig.

– Att leverera enligt de tidsutsatta löftena visar sig nu vara helt omöjligt. Så oavsett vad Gunnar Strömmer lovat sina väljare så kommer inte det att gå, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.

Flera utredningar

Före jul tillsatte regeringen utredningar om anonyma vittnen och visitationszoner. Men det dröjer innan nya lagar är på plats. Vittnesutredningen ska vara klar i oktober och den om visitationszoner den 1 januari 2024.

Gällande dubbla straff för gängkriminella har ingen utredning ännu tillsatts. Däremot börjar en ny lag om skärpta straff i kriminella nätverk, som bygger på ett lagförslag som togs fram av den tidigare S-regeringen, gälla den 1 juli.

Justitieminister Gunnar Strömmer slår ifrån sig S-kritiken.

– Vi har fattat så oerhört många beslut under våra första åtta månader att man skulle önska att fler av dem fattades under de åtta år som Socialdemokraterna styrde, säger han.

TT: Men ni sade att lagförslagen skulle vara färdiga den 1 juni?

– Många av de förslagen som vi diskuterar kommer vi att lägga på riksdagens bord. Vi har redan lagt fram betydande straffskärpningar, säger Strömmer.

Han framhåller att regeringen "i närtid" också kommer att lägga förslag om utökade hemliga tvångsmedel och om utökade möjligheter att ta brottslingars vinster.

TT: Kan du förstå om det uppfattas som ett löftessvek?

– Jag tror att svenska folket inser att det tar tid att vända utvecklingen, men också ser att vi använder tiden så effektivt som det bara går, säger Strömmer.

Oklart om S stödjer

S vill samtidigt inte ge besked om vilka av förslagen som partiet ställer sig positiva till. Tidigare har partiet avvisat visitationszoner och anonyma vittnen.

– Det är klart att vi socialdemokrater också kommer att lägga fram flera förslag, både repressiva men inte minst förebyggande, säger Baudin.

S slår också ner på att regeringen ligger efter när det gäller frågan om att göra det straffbart att delta i ett kriminellt gäng.

Det är en grundlagsfråga och justitieministern har tidigare sagt till TT att en grundlagsutredning kommer att vara klar innan mandatperiodens slut. För en grundlagsändring krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val.

FRÅN FÖRSTASIDAN