S, C, V och MP: Säkra Gotlandstrafiken

S, C, V och MP: Säkra Gotlandstrafiken

Trafiken mellan Visby och Nynäshamn respektive Oskarshamn sköts för närvarande av Destination Gotland. Arkivbild.

Kustbevakningen/TT
I ett gemensamt utspel uppmanar oppositionen regeringen att säkra färjetrafiken till och från Gotland.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Just nu håller Trafikverket på att upphandla ett nytt avtal för turerna mellan Visby och Oskarshamn samt Visby och Nynäshamn som ska börja gälla 2027. Nuvarande operatör är Destination Gotland.

Gotlands färjetrafik är av väsentlig betydelse för transporter av personer och varor och ska beaktas som viktig ur säkerhetssynpunkt, skriver S, C, V och MP i ett gemensamt utskottsinitiativ – partiernas första ihop efter valet. Skrivelsen lämnas in på dagens möte i riksdagens försvarsutskott.

Ryssland och Kina har tidigare agerat för att tillskansa sig ägande och inflytande över svensk infrastruktur, framhåller partierna.

I rådande säkerhetspolitiska läge måste staten därför också ta hänsyn till de rent säkerhetspolitiska aspekterna i samband med upphandlingen.

"När trafiken Oskarshamn/Nynäshamn-Visby ska handlas upp är det därför av väsentlig betydelse att den operatör som får ett förtroende av detta slag fullt ut värnar svenska säkerhetsintressen", skriver oppositionen.

Regeringen har lämnat förslag till Lagrådet om ett nytt granskningssystem för att kunna stoppa utländska direktinvesteringar eller uppköp av svenska företag. Lagen föreslås träda i kraft i december.

FRÅN FÖRSTASIDAN