Resandet återhämtar sig sakta

Resandet återhämtar sig sakta

Svenskarna reser helst med bil. Arkivbild.

Jonas Ekströmer/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Resandet ökade under 2022, men är fortfarande inte i närheten av nivåerna innan pandemin, visar statistik från Trafikanalys.

Svenskens resande görs främst till och från arbete eller skola, och precis som resandet i stort ökade dessa under 2022 jämfört med pandemiåret 2021. Jämfört med innan pandemin har dock resandet till och från arbete och skola minskat med en dryg sjundedel.

Som ett resultat av pandemin ökade resandet till fots och med cykel, men sedan restriktionerna tagits bort har dessa resor minskat, medan resor med kollektivtrafiken ökat med en tredjedel på ett år.

Bilen är dock fortfarande svenskarnas färdmedel nummer ett. Antalet bilresor är i princip oförändrat under de senaste fyra åren.

FRÅN FÖRSTASIDAN