inrikes

Rättegång mot Macchiarini inleds i hovrätten

Svea hovrätt.

FOTO: Paul Wennerholm/TT
Rättegången mot kirurgen Paolo Macchiarini inleds i dag i Svea hovrätt.
I fokus står frågan om hur nödrätt ska tolkas.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Fastnat med huvudet i tryckkokare – tvingas såga med vinkelslip
0:36

Efter reklamen: Fastnat med huvudet i tryckkokare – tvingas såga med vinkelslip

(0:36)

Slå på ljud

I juni 2022 dömde Solna tingsrätt Paolo Macchiarini till villkorlig dom för vållande till kroppsskada, men han friades från brott mot två av tre patienter som fick hans syntetiska luftstrupar inopererade på Karolinska universitetssjukhuset.

Trots att ingreppen, enligt tingsrätten, inte överensstämde med kravet om vetenskap och beprövad erfarenhet ansågs Paolo Macchiarini handlat i nöd, i straffrättslig mening, på grund av patienternas tillstånd. De två första transplantationerna var därför försvarliga.

Med tanke på de svåra komplikationer som följde borde kirurgen däremot aldrig ha utfört den tredje operationen, enligt tingsrätten.

Frågan är om Svea hovrätt gör samma tolkning av den så kallade nödparagrafen. För juristerna gäller det att avgöra vad som ska räknas som en nödsituation, och hur nyttan ska vägas mot risken.

Båda sidor överklagade tingsrättsdomen. Enligt åklagarna var ingen av de tre patienterna så pass nära att avlida att de oprövade ingreppen var nödvändiga. De hävdar att ingreppen helt skett i strid med vetenskapen och att Paolo Macchiarini därför ska dömas till fängelse för grov misshandel, alternativt grovt vållande till kroppsskada i samtliga tre fall.

FOTO: Paul Wennerholm/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN