"Rätt" gener gör fetman mindre farlig

"Rätt" gener gör fetman mindre farlig

Andel kvinnor respektive män 16–84 år som år 2022 uppgav att de har övervikt eller fetma. BMI (Body Mass Index) uttrycker förhållandet mellan vikt och längd. BMI beräknas genom att kroppsvikten i kilo divideras med kroppslängden i kvadrat (m2).

Johan Hallnäs/TT
Orsakerna bakom fetma kan ha betydelse för risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.
Ny forskning visar att den som har "rätt" fetmagener klarar sig bättre.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Personer med fetma, eller obesitas, har en högre risk att drabbas av bland annat hjärtkärl-sjukdomar. Men de som har genetiska anlag för ett högt kroppsmasseindex, BMI, har en betydligt lägre risk än de som har gener för ett lågt BMI.

Forskaren och epidemiologen Ida Karlsson vid Karolinska institutet är en av författarna till en ny studie som undersökt kopplingen.

– Obesitas är en väldigt komplex sjukdom som beror på många olika faktorer. Men det verkar som att det finns skillnader som har att göra med den bakomliggande orsaken. Det kan vara så att de som har de genetiska anlagen har bättre förutsättningar att hantera en högre vikt.

Använde register

I studien tittade forskarna på data från drygt 15 000 tvillingar födda före 1958 eller tidigare, där det fanns uppgifter om BMI och vissa gener. Det handlar inte om enstaka gener som styr risken att utveckla obesitas utan en sammanvägning av flera hundra tusen varianter som kopplas till en genetisk känslighet för högt BMI.

Forskarna samlade också in uppgifter om en rad olika hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke och hjärtkirurgi.

Slutsatsen, som publicerats i Eclinical Medicine, var att kopplingen mellan obesitas och hjärt-kärlsjukdom var två gånger starkare bland dem som hade genetiska anlag för ett lågt BMI, jämfört med dem vars obesitas i huvudsak hade genetiska faktorer.

– Det är en pusselbit som visar att det är viktigt att inte bara titta på BMI utan på andra faktorer när det gäller obesitas. Eftersom det är en så stigmatiserad sjukdom kan resultaten hjälpa oss att förstå att dess effekter på hälsan skiljer sig åt för olika individer, säger Ida Karlsson.

På gruppnivå

Människor över hela världen blir allt tyngre och närmare en tredjedel av befolkningen lever nu med övervikt eller obesitas. Ida Karlsson poängterar att alla mår bra av att äta hälsosamt, motionera och att ha en hälsosam vikt. Men det kan vara personligt vilka metoder som fungerar.

TT: Hur vet jag om jag har ärftlighet för ett högt BMI?

– Det är jättesvårt att säga. Som i alla epidemiologisk forskning kan vi se samband på gruppnivå men för en enskild individ går det inte att säga eftersom det är så väldigt många gener inblandade. Man kan titta runt i familjen och kanske ana om det finns anlag. Men yttre faktorer påverkar också mycket.

Nu ska Ida Karlsson tillsammans med sin forskargrupp gå vidare och undersöka hur individer med övervikt orsakad av genetiska, respektive livsstilsfaktorer skiljer sig åt när det gäller blodsocker, kolesterol och inflammationsmarkörer.

FRÅN FÖRSTASIDAN