Psykiatriker: Injektion mot oönskade känslor

Psykiatriker: Injektion mot oönskade känslor

Psykiatriker David Grönte.

Jasmin Matta/Handout
Kan vi ”bota” vissa känslor genom att hindra våra ansikten från att uttrycka dem? Ja, anser psykiatriker och KBT-terapeut David Grönte. Men metoden, som Ivo-anmälts, möter skepsis.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

David Grönte betonar att den botoxbehandling mot depression som han ger vid sin privata specialistmottagning inte handlar om skönhetsingrepp.

— Det är inte rynkan i pannan som är intressant. Detta fungerar även för den som inte har en enda rynka, säger han.

Signaler till hjärnan

TT: Hur fungerar metoden?

— Varje gång du är på väg att uttrycka bekymmer eller oro får hjärnan signaler om att du är bekymrad, ledsen eller orolig. Det gör att du blir mer bekymrad och orolig, säger Grönte.

– Det muskelavspännande läkemedlet botolinumtoxin verkar genom att delvis blockera, kontrollera och minska större sammandragningar av musklerna. Något som i sin tur minskar symtom på depression och ångest.

TT: Är det inte i hjärnan som dessa känslor först skapas?

— Hjärnan skapar en känsla, som i sin tur ger signaler som går tillbaka till hjärnan. Det ledsna uttrycket i ansiktet signalerar till hjärnan att vi är ledsna, vilket gör oss ännu ledsnare. Vi bryter den cirkeln genom att identifiera muskler kopplade till negativa känslor och får dessa att slappna av med hjälp av botox.

Efter sex månader, då den antidepressiva effekten antas avta, rekommenderas patienten att upprepa behandlingen.

Muskeln förlamas

I en av de amerikanska studierna av metoden har försökspersoner som fått botox injicerat i pannan sagt sig uppleva mindre oro och ledsamhet efter behandlingen. Ett skäl kan, enligt forskarna bakom studien, vara att den injektionen förlamar den muskel vi använder för att uttrycka ilska och bekymmer.

Samtidigt visar studier att personer som har behandlat bort skrattrynkor vid ögonen inte upplevde lycka på samma sätt som tidigare. De med botoxinjektioner i ansiktet har enligt studier också visat sig ha svårare att återspegla andra människors känslor.

Hittills saknas tillräckligt vetenskapligt stöd för botoxbehandling mot depression, enligt psykiatriker i Socialstyrelsens vetenskapliga råd. Metoden har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, som ännu inte kommit med beslut.

FRÅN FÖRSTASIDAN