Metallfynd pekas ut som riksintresse

Metallfynd pekas ut som riksintresse

Exempel på mineraliserad gång med sällsynta jordartsmetaller (REE-fosfatmineralen xenotim och monazit ) i Olserum.

Stefan Andersson/SGU/TT
Det finns så mycket sällsynta och värdefulla jordartsmetaller i Olserum i Västerviks kommun att området pekas ut som riksintresse.
Möjligheterna till framtida utvinning bör säkras, anser Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Det SGU har gjort nu är att vi pekat ut ett område med sällsynta jordartsmetaller, och det är viktigt att det tas i beaktande vid framtida bostadsbyggande och infrastruktursatsningar, säger Peter Åkerhammar, utredare vid SGU.

Men utpekandet betyder inte att fyndigheten med säkerhet kommer att utvinnas.

Den upptäcktes redan på 1970-talet och har sedan dess dokumenterats i flera undersökningar och även varit föremål för vetenskaplig forskning.

– Fyndigheten i Olserum är relativt stor, säger Peter Åkerhammar.

Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller är i dag till stor del koncentrerad till Kina. Samtidigt är de nödvändiga i omställningen till ett fossilfritt samhälle och behovet väntas öka.

Kända fyndigheter finns på flera platser i Sverige, exempelvis i Norra Kärr utanför Gränna, Varuträsk i Skellefteå kommun, Grängesberg i Bergslagen och i Kirunagruvan.

FRÅN FÖRSTASIDAN