Härvan i polisledningen: Detta har hänt

Härvan i polisledningen: Detta har hänt

Det stormar kring polisledningen efter polisanmälningar och jävsanklagelser mot Mats Löfving, tidigare chef för polisens nationella operativa avdelning och regionpolischef i Stockholm. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT
Det stormar kring landets högsta polisledning efter polisanmälningar och jävsanklagelser mot Mats Löfving, tidigare chef för polisens nationella operativa avdelning och regionpolischef i Stockholm.
Detta har hänt i härvan:

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

En första polisanmälan mot Mats Löfving avslöjas:

Den 5 december 2022 avslöjade Expressen att Mats Löfving, då regionpolischef i Stockholm och ställföreträdande rikspolischef, i december 2021 polisanmäldes för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande.

Anmälan gjordes av polisens nationella säkerhetschef och det utpekade brottsoffret var Linda Staaf, underrättelsechef vid nationella operativa avdelningen (Noa). Bakgrunden var att Staaf i början av september 2021 kontaktat säkerhetschefen och uttryckt oro för sin egen säkerhet.

Enligt Linda Staaf har hon inte känt till polisanmälan och hon sade nej då säkerhetschefen frågade om hon upplevt sig utsatt för brott av Mats Löfving. Enligt Staaf har det däremot "funnits ett respektlöst beteende" som hon tagit upp med säkerhetschefen.

Två dagar efter anmälan beslutade överåklagare Anders Jakobsson vid särskilda åklagarkammaren att inte inleda förundersökning. Detta då han bedömde att det som beskrivits inte var brottsligt utan "mer fråga om svartsjuka" från Löfvings sida.

Löfving har anmälts för misshandel:

Den 9 december 2022 rapporterade Expressen att Löfving även polisanmälts misstänkt för att ha misshandlat Linda Staaf.

Anmälan gjordes i september 2020 av Ebba Sverne Arvill, chef för polisens avdelning för särskilda utredningar. Även den anmälan avskrevs snabbt av överåklagare Anders Jakobsson. Också i detta ärende uppgav Linda Staaf att hon inte blivit utsatt för något brottsligt.

Utredning om grovt tjänstefel efter jävsmisstanke:

Linda Staaf anställdes som underrättelsechef vid nationella operativa avdelningen 2015 efter beslut av Mats Löfving, som då var Noa-chef.

I november 2021 publicerade polisforskaren Stefan Holgersson rapporten "Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen" i vilken Linda Staafs meriter för att komma ifråga som underrättelsechef ifrågasattes. Det har också funnits uppgifter om att Mats Löfving och Linda Staaf haft en relation.

Detta ledde till att Bengt Åsbäck, vice överåklagare vid särskilda åklagarkammaren, i början av 2022 genomförde en så kallad förutredning gällande omständigheterna kring tillsättningen av Staaf 2015.

Någon förundersökning inleddes inte då, eftersom det enligt åklagaren inte fanns anledning att anta att brott begåtts. Men den 12 december 2022 meddelade Åklagarmyndigheten att en förundersökning om grovt tjänstefel inletts.

Anledningen var enligt Bengt Åsbäck att nya uppgifter framkommit i anmälningar och media som satte de tidigare kända omständigheterna i ett nytt ljus.

Linda Staaf har i flera intervjuer beskrivit relationen mellan henne och Löfving som "privat men ytlig".

Polisen inleder utredning:

Dagen efter beskedet om förundersökningen gav rikspolischef Anders Thornberg en extern utredare i uppdrag att göra en "fullständig genomlysning" av härvan i polisledningen. Utredaren Runar Viksten redovisar sina slutsatser den 22 februari.

I samma veva meddelade Thornberg att Mats Löfving tills vidare fått andra arbetsuppgifter.

Staaf kvar på Noa efter nytt beslut:

I januari skulle Linda Staaf ha påbörjat en ny tjänst vid justitiedepartementet, men den 13 december gav Noa-chefen Johan Olsson beskedet att hon blir kvar hos polisen. Vilka arbetsuppgifter Staaf får vid polisen framgent är oklart.

Löfvings beslut om tjänstevapen granskas:

Mats Löfving fattade 2020 beslut om att Linda Staaf skulle tilldelas ett tjänstevapen. Den 24 januari uppgav Bengt Åsbäck att frågan om tjänstevapnet förts in i förundersökningen som tidigare bara gällt grovt tjänstefel i samband med tillsättningen av Linda Staaf 2015.

Två instanser inom polisen, utbildningsenheten och ställföreträdande kanslichef vid Noa, sade före Löfvings beviljande nej till att ge Staaf ett vapen med hänvisning till att hon saknade nödvändig utbildning.

Löfving delges misstanke om brott:

Den 1 februari kom beskedet att Mats Löfving delgivits misstanke om brott. Han misstänks för grovt tjänstefel i samband med tillsättningen 2015 och tjänstefel för beslutet om tjänstevapen 2020.

Ny jävsanklagelse:

Den 15 februari berättade Polistidningen att Mats Löfving utreds för ytterligare ett fall av misstänkt jäv. Det rör uppgifter om att han medan han var ordförande för myndighetens nationella skyddskommitté hade en relation med en facklig företrädare som var ledamot i kommittén.

Mats Löfving bryter tystnaden:

Den 17 februari gjorde Mats Löfving sin första intervju sedan härvan briserade, då han kommenterade saken i Expressen.

– Jag tycker att det här är väldigt jobbigt. Det händer saker som jag inte känner igen mig i och som jag inte förstår, sade Löfving bland annat.

FRÅN FÖRSTASIDAN