Halv miljard hägrar för idéer inom jordbruk

Halv miljard hägrar för idéer inom jordbruk

Nu finns pengar att söka för att förverkliga idéer inom jordbruk, trädgård och rennäring. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT
Har du goda idéer för progressiva projekt inom jordbruk, trädgård och rennäring? Drygt en halv miljard kronor finns nu för att finansiera förverkligandet av idéerna under fem års tid.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

"Upplägget är mycket förmånligt eftersom du kan få 100 procents täckning för lönekostnader, inköp, deltagande vid mässor och andra liknande utgifter", säger Arne Bergh, ansvarig för det så kallade EIP-Agristödet på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Programmet har skapats av EU-kommissionen för att få nya produkter, tjänster och metoder i produktionen.

Nu öppnar ansökan för nya projekt och sammanlagt ska 525 miljoner delas ut fram till 2027 för svensk del.

Stödet ska gynna samarbeten och partnerskap mellan rådgivning, forskning och företagande.

"Syftet är att resultaten ska spridas och att innovationerna ska komma till bredare användning och inte bara stannar i ett bolag. Vi vill att det ska ske ett kunskapsutbyte och gynna samverkan mellan olika parter", säger Arne Bergh.

De som är i inledningsfasen av ett innovationsprojekt kan exempelvis söka ett introduktionsstöd på 80 000 eller 120 000 kronor. Det ska ge möjlighet att göra en förstudie och bilda en innovationsgrupp för att sedan kunna gå vidare med en regelrätt EIP-ansökan.

FRÅN FÖRSTASIDAN