svenska politiker

Gunnar Strömmers löfte: Säkerheten vid fångtransporter ska stärkas

Säkerheten vid fångtransporter ska stärkas

FOTO: Claudio Bresciani/TT
Efter den senaste tidens fritagningar ger regeringen Kriminalvården i uppdrag att stärka säkerheten vid fångtransporter.
Även säkerheten på Sis-hem ska höjas.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Nytt brott införs i terroristbrottslagen
0:42

Efter reklamen: Nytt brott införs i terroristbrottslagen

(0:42)

Slå på ljud

Under förmiddagen har justitieminister Gunnar Strömmer (M) haft ett möte med Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

Bakgrunden är förra veckans fritagning av en morddömd 17-åring, som satt på Sis-hem. Han är fortfarande på fri fot.

Fritagningen inträffade i samband med ett tandläkarbesök i Södertälje då två personer hotade Kriminalvårdens personal med vapen.

I februari inträffade en annan uppmärksammad fritagning, i Norrköping, där en man dömd för mordförsök fritogs vid ett sjukhus.

Poliser framför transportbilen i Södertälje.

Poliser framför transportbilen i Södertälje.

FOTO: Henrik Montgomery/TT

Beväpnad bevakning

Regeringen ger nu Kriminalvården i uppdrag att stärka säkerheten vid fångtransporter. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens institutionsstyrelse (Sis), Migrationsverket och Polisen. Om uppdraget innebär att Kriminalvården ska begära poliseskort i fler fall är oklart.

Det handlar om att förhindra fritagningar genom att göra rätt säkerhetsbedömningar så att bland annat beväpnad bevakning genom Polismyndigheten används vid rätt tillfällen”, skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en kommentar.

Sverigedemokraterna tycker att man behöver diskutera beväpning för själva vakterna vid fångtransporter.

Regeringen vill också göra det olagligt att rymma från fängelser eller ungdomshem, något som i dag inte är brottsligt.

En sådan ordning är orimlig. Att rymma måste i sig vara straffbart”, skriver Strömmer.

Tandläkarmottagningen där fritagningen ägde rum.

Tandläkarmottagningen där fritagningen ägde rum.

FOTO: Henrik Montgomery/TT

Begränsa tillgången till mobiler

Regeringen vill också stärka säkerheten på Sis-hem. Tillgången till mobiler och datorer ska ”kraftigt begränsas”, så att intagna inte kan planera brott och rymningar.

En pågående utredning om detta tidigareläggs för att lämna förslag före sommaren.

En utredare ska även se över möjligheterna att utföra rums- och kroppsvisitationer och inpasseringskontroller vid Sis-hem. Möjligheten att vårdinsatser som tandläkarvård ska kunna ske vid institutionen ska också utredas.

Fakta: Så länge dröjer regeringens åtgärder

1. Inrätta särskilda ungdomsfängelser

I augusti kommer utredningsförslag som regeringen avser att gå vidare med.

2. Förbättrad säkerhet på Sis-hemmen

En pågående utredning forceras och ska nu "före sommaren" lämna förslag om hur användningen av mobiltelefoner kraftigt ska kunna begränsas.

3. Olagligt att rymma

Ingen utredning tillsatt, regeringen uppger att den återkommer "i närtid" till frågan.

4. Skärpta straff för unga brottslingar

Straffrabatten för dem över 18 år ska slopas, medan straffrabatten för de under 18 år ska "ses över". Maxgränsen för sluten ungdomsvård ska höjas från dagens fyra år. Ingen utredning har tillsatts.

Källa: TT

FOTO: Claudio Bresciani/TT, Henrik Montgomery/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN