FRA får ansvar över Sveriges cybersäkerhet

FRA får ansvar över Sveriges cybersäkerhet

Ulf Kristersson. Arkivbild.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Svårigheter med styrning och ansvarsutkrävande gör att regeringen omorganiserar styrningen av Nationella cybersäkerhetscentret. Försvarets radioanstalt (FRA) blir ny ensam huvudman.
Det är en av flera åtgärder för att stärka cybersäkerheten.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

DN Debatt skriver statsminister Ulf Kristersson (M) tillsammans med flera regeringsföreträdare att cybersäkerhetsområdet inte varit tillräckligt strategiskt och samman­hållet. Därför tar regeringen nu krafttag för att stärka Sveriges motståndskraft mot cyberhot.

Ett steg är alltså att Nationella cybersäkerhetscentret, som etablerades i december 2020 av den förra regeringen, får FRA som huvudman i stället för att fyra myndigheter ska dela på uppdraget.

Det delade ansvaret har lett till svårigheter med styrning, uppföljning och ansvarsutkrävande, anser debattskrivarna. Dessutom har arbetet med att etablera samarbeten med näringslivet gått för långsamt.

Regeringen kommer också att ge två uppdrag för att stärka samverkan med näringslivet och att utveckla arbetet med lägesbilder vad gäller cybersäkerhet. Ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor ska tas fram för att Sverige bättre ska kunna utnyttja internationella instrument och samarbeten.

FRÅN FÖRSTASIDAN