Förslag om skärpta krav för anhöriginvandring

Förslag om skärpta krav för anhöriginvandring

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) vill skärpa villkoren för anhöriginvandring. Arkivbild.

Christine Olsson/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Regeringen vill skärpa villkoren för anhöriginvandring och begränsa möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl, enligt ett utkast till lagrådsremiss.

"Senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har inneburit att Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap. För att bryta och vända utvecklingen behöver en rad åtgärder vidtas", säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) i ett pressmeddelande.

Bland annat föreslås att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs. Det föreslås också att undantagen från försörjningskravet begränsas, och att bestämmelserna om "särskilt ömmande omständigheter" tas bort. Barn ska i stället kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av "synnerligen ömmande omständigheter".

Lagändringarna, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna, föreslås träda i kraft den 1 december.

FRÅN FÖRSTASIDAN