Busch: Snabbhantering av lag acceptabel

Busch: Snabbhantering av lag acceptabel

Konstitutionsutskottet frågar ut energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) kring beredningen av lagförslag om sekretess i ärenden om elstöd.

Claudio Bresciani / TT
Regeringens snabbhantering av sekretessen kring hushållens elstöd har fått hård kritik.
Enligt näringsminister Ebba Busch (KD) var den acceptabel, om än inte önskvärd.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Busch har anmälts till riksdagens konstitutionsutskott (KU) för den mycket snabba beredningen.

På torsdagen frågades hon ut i KU.

När regeringen i november och december arbetade med hur elstödet skulle betalas ut, fick vissa remissinstanser bara några timmar på sig att yttra sig över förslaget att sekretessbelägga uppgifter om elkonsumenternas anläggningsid.

– Om man valt ett annat upplägg för tider, så hade det här stödet inte nått hushållen i slutet av februari, när vi visste att behovet var som störst, säger Busch.

"Ett avsteg"

Socialdemokraten Hans Ekström undrade om det verkligen är god beredning att viktiga remissinstanser bara fick tre timmar på sig.

– Regeringen har följt alla centrala moment i beredningsprocessen, även om tidsfristerna har varit korta, säger Busch.

Lagrådet har ansett att den korta remisstiden inte var acceptabelt. När det gäller att sekretessbelägga uppgiften om hushållens elförbrukning var remisstiden en vecka. När det gäller att sekretessbelägga elkundernas anläggningsid i praktiken bara en förmiddag.

Vanligtvis brukar myndigheter och organisationer få två till tre månader på sig att yttra sig över ett förslag.

Busch medgav i KU att tidsfristerna varit mycket korta, och påpekar att det inte i detalj är reglerat hur långa de måste vara.

– Det här är ju ett avsteg i ett särskilt fall och inte något som kommer att vara standard på något vis, säger hon.

"Tuff situation"

Busch underströk att läget var exceptionellt för hushållen och att det motiverade den snäva tidsramen.

– I den tuffa situationen kunde man se att det ändå var acceptabelt, även om det inte var önskvärt, säger hon.

Att en remisstid i ett fall blev så kort som i praktiken bara några timmar, berodde enligt Busch på att det var först 15 december man fick klart för sig att anläggningsid behövde anges för att Försäkringskassan skulle kunna betala ut elstödet.

Regeringen ansåg att både anläggningsid och uppgifter om elförbrukning är känsliga uppgifter som behöver skyddas.

På kvällen fredagen den 16 december skickades lagförslaget om att sekretessbelägga anläggningsid ut på remiss. Yttrandena skulle vara inne före lunch på måndagen.

FRÅN FÖRSTASIDAN