Begär rakt skogsbesked av regeringen

Begär rakt skogsbesked av regeringen

Skyddsvärda skogar. Arkivbild.

Fredrik Sandberg/TT
Skogsstyrelsen begär att regeringen förtydligar sig om vad som gäller för skogar med höga naturvärden. I dag är de politiska signalerna motsägelsefulla, anser myndigheten.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Å ena sidan skrev riksdagens miljö- och jordbruksutskott efter beslutet om skogspropositionen 2022 att ". . .skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar".

Å andra sidan vill regeringen stärka äganderätten och värna markägarens frivillighet, samtidig som det finns mindre pengar i budgeten för ersättning till markägare som skyddar skog.

"Vi har nu kommit till vägs ände med de signaler och styrmedel som i dag är på plats och behöver ett politiskt förtydligande. Vi bedömer att skogsägarna annars riskerar att uppleva att det saknas förutsägbarhet och rättssäkerhet och samtidigt blir det betydligt svårare att nå miljömålen för skogen", säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

I höstas varnade Skogsstyrelsen för att de svenska skogarna är i allvarlig fara när avverkningar i allt snabbare takt hotar den biologiska mångfalden. Störst är hotet mot skogar med så kallade höga naturvärden, vilket är skogar som stått orörda under många generationer och som hyser flera utrotningshotande arter.

FRÅN FÖRSTASIDAN