Ålfiskestopp spikat – inte när det fiskas mest

Ålfiskestopp spikat – inte när det fiskas mest

Ålfiskestopp kommer att gälla från den 1 oktober i år till 31 mars 2024. Arkivbild.

Emil Langvad/TT
Svenskt ålfiske stoppas helt kommande vinterhalvår. Störst påverkan blir det i Öresund, där ålen under denna period brukar vandra förbi på väg ut från Östersjön.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Stoppet gäller från den 1 oktober till 31 mars 2024 och beslutet fattas efter en ny EU-bestämmelse som innebär att ålfisket måste ligga nere i sex månader i stället för tidigare tre.

Tidigare har det svenska fisket legat nere oktober till december. Att Havs- och vattenmyndigheten väljer att förlänga fiskestoppet under januari till mars har kritiserats av Världsnaturfonden WWF, eftersom det knappt fiskas någon ål då.

WWF hade hellre sett ett stopp under augusti–september, när det fiskas mest.

Inger Dahlgren, chef för Havs- och vattenmyndighetens fiskeregleringsenhet, anser att oktober till december är de mest väsentliga månaderna för att skydda vandrande ål från att fiskas upp, så att de får fri passage till Skagerrak och Kattegatt där det är helt förbjudet att fiska ål.

Hon håller med WWF:s bedömning att mest ålfiske i svenska vatten bedrivs i augusti-september. Men varför då inte förlänga stoppet under den perioden i stället för januari till mars?

– Vi bedömer att vi kan tillåta ett visst fiske inom ramen för en långsiktigt hållbar förvaltning och det är avvägningar som vi behöver göra, säger hon och tillägger att det svenska ålfisket har minskat med över 95 procent sedan 2007.

I sin bedömning har myndigheten vägt ihop ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer, framhåller hon.

FRÅN FÖRSTASIDAN